Brancheverenigingen: Kwartaalmonitor OEV, Q1 2017

26-6-2017 13:15
Maatwerk kwartaalmonitor voor de branchevereniging Organisatie Erkende Verhuizers (OEV), Q1 2017
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen publiceert CBS elk kwartaal een monitor voor de Organisatie Erkende Verhuizers (OEV). In de kwartaalmonitor OEV, Q1 2017 zijn cijfers opgenomen over de ontwikkelingen van de Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt.