Doorsnee hypotheekschuld per gemeente, 2015*

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

De fiscale hypotheekschuld eigen woning betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken.

* : voorlopige cijfers