Beslissingen OM en sancties rechter

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties (2015) en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen (2009-2015)
Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar het aantal zaken waarin het Openbaar Ministerie heeft besloten tot een transactie of een strafbeschikking en het aantal zaken dat door de rechter is afgedaan met een geldboete of een taakstraf. Er is gekeken naar de hoogte van de opgelegde straffen. De gegevens zijn onderverdeeld naar soort delict.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lester.