Arbeidsmarktpositie en doorstroom vso en pro 2011-2014

Maatwerktabel over de onderwijsposities van doorgestroomde leerlingen, en over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) na de schooljaren 2011/’12 t/m 2014/’15 op stelselniveau.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over vso- en pro-verlaters na de schooljaren 2011/’12 t/m 2014/’15. Het betreft de doorstroom en de arbeidsmarktkenmerken direct na het verlaten van vso en pro. De gegevens zijn op stelselniveau weergeven.

De doorstroom in deze tabel is uitgesplitst naar onderwijssoort en de arbeidsmarktkenmerken zijn uitgesplitst naar degenen met alleen werk, met alleen een (of meer) uitkering(en), met zowel werk als een uitkering en zonder werk of uitkering.