Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2012-2013 swv

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2012/’13 en 2013/’14, per samenwerkingsverband.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2012/’13 en 2013/’14. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom en één jaar na het verlaten van vso en pro, en de terugstroom één jaar na uitstroom. De gegevens zijn uitgesplitst naar samenwerkingsverband.

De arbeidsmarktkenmerken in deze tabel zijn uitgesplitst naar degenen met alleen werk, met alleen een (of meerdere) uitkering(en), met zowel werk als een uitkering en zonder werk of uitkering.