Ontwikkeling eigen bijdrage langdurig zorggebruikers

Deze maatwerktabellen bevatten de gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden met langdurige Wmo-zorg zonder verblijf in natura in 2013, 2014 en 2015 en de uitstroom uit Wmo-zorg in natura in 2015 van leefeenheden die in 2013 en 2014 Wmo-zorg gebruikten.
Deze maatwerktabellen bevatten de gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden met langdurige Wmo-zorg zonder verblijf in natura in 2013, 2014 en 2015 en de uitstroom uit Wmo-zorg in natura in 2015 van leefeenheden die in 2013 en 2014 Wmo-zorg gebruiken. Per 1 januari 2015 is de organisatie van de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten veranderd: de Hervorming Langdurige Zorg. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.