Maatwerktabellen over sterfte in 2007-2011

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2007-2011, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomsten (van de partner) uit loon, winst en pensioen.
Het is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2012. Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Towers Watson.