Overledenen door zelfdoding naar leeftijd en herkomstgroepering, 2003-2012