Controlegroep Programma Groeiversneller, ontwikkelingen van omzet en werknemers 2009 (Uitbreiding)

Maatwerktabellen met de ontwikkelingen van omzet en werknemers over 2009 van een controlegroep voor het programma Groeiversneller. Deze publicatie is een uitbreiding van de maatwerktabellen ‘Controlegroep Programma Groeiversnellers, ontwikkelingen van omzet en werknemers 2009’ die in januari 2011 is gepubliceerd. De controlegroep is in dit onderzoek uitgebreid met bedrijven met een omzet van 1 tot 2 miljoen euro.
Opdrachtgever: Stichting Programma Groeiversneller.