Tweemeting Uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2006 en 2007)

Een belangrijk instrument bij het verhogen van de uitstroom van uitkering naar werk is re-integratieondersteuning. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meet de resultaten hiervan. In 2008 is hiertoe de nieuwe indicator ‘uitstroom naar regulier werk van personen die re-integratieondersteuning ontvangen’ geïntroduceerd. SZW heeft in haar begroting opgenomen dat deze uitstroomdoelstelling moet stijgen tot een streefwaarde van 60% in 2011. In deze definitieve cijfers over 2006 en 2007 wordt weergeven hoe vaak personen met behulp van re-integratieondersteuning binnen 24 maanden na de start van de ondersteuning een baan vinden.