Arbeidsmigratie

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in opdracht van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) tabellen samengesteld over arbeidsmigratie. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.