IOAZ- en BBZ-uitkeringen en zelfstandigen in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen heeft het CBS tabellen samengesteld met gegevens over het aantal IOAZ- en BBZ-uitkeringen, de instroom en de uitstroom van zelfstandigen zonder personeel en het aantal zelfstandigen in 2007, 2008 en 2009. De gegevens zijn voor zover mogelijk uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en woongemeente.