Verandering nettoschuldpositie gesubsidieerd onderwijs, 1999-2007*