Jongeren met een bijstandsuitkering per gemeente, eind 2007