Eerste uitkomsten Sluitende Aanpak 2007

De hier gepresenteerde tabellen bevatten uitkomsten over personen die zijn ingestroomd in WW, bijstand of NUG in het eerste halfjaar 2006. Van deze personen is de uitstroom en de begeleiding naar werk gemeten tot maximaal twaalf maanden na instroom. Deze uitkomsten behoren bij de publicatie "Eerste uitkomsten Sluitende Aanpak 2007" die op 9 april 2008 gepubliceerd zal worden op de website van het CBS.