MINAS-aangiften 1998-2002

In deze tabellen is per bedrijfstype informatie gegeven over MINAS-aangiften in de periode 1998-2002. Het gaat hierbij om het aantal mestnummers en de daarbij behorende grondoppervlakte en veebezetting dat respectievelijk verfijnde en forfaitaire aangifte deed. Ook is aangegeven hoeveel mestnummers de verliesnormen voor fosfaat en stikstof overschreden en een heffing moeten betalen. Daarnaast geven deze tabellen informatie over de gemiddelde fosfaat- en stikstofbalans en de hoogte van de heffing die voor de aangiften over 1998-2002 betaald moet worden. De cijfers voor 2001 en 2002 zijn voorlopig.