Arbeidsongeschiktheid door RSI

Gegevens over het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als gevolg van RSI in de periode 1998-2002. De aantallen uitkeringen zijn gedetailleerd naar geslacht en leeftijd van de ontvanger.

� CBS
Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met als oorzaak van ongeschiktheid RSI (diagnosecode L684/L685/L686)
naar leeftijd en geslacht, ultimo de verslagperiode (afgerond op tientallen)

1998 1999 2000 2001 2002

Totaal 880 1 630 2 670 4 120 4 800
15-34 jaar 200 380 670 1 070 1 190
35-44 jaar 260 500 800 1 270 1 420
45-54 jaar 310 550 880 1 250 1 460
55-64 jaar 100 200 320 530 720
           
Mannen 300 520 860 1 260 1 450
15-34 jaar 40 70 170 260 280
35-44 jaar 110 170 270 390 460
45-54 jaar 110 190 290 390 440
55-64 jaar 40 90 130 210 270
           
Vrouwen 580 1 110 1 810 2 860 3 350
15-34 jaar 170 310 510 810 920
35-44 jaar 160 330 530 880 970
45-54 jaar 200 360 590 850 1 020
55-64 jaar 60 110 180 320 450

Bron: CBS, Sociale Zekerheid.