Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

Bijlagen

Tabel B1. Beschrijvende statistieken van de onderzoekspopulatie naar scheidingscohort
Gescheiden in 2004Gescheiden in 2014Totaal
Gescheiden stellen aantal
27.92629.23957.165
Afstand tussen ex-partners (t=1)%
Minder dan 3 km51,753,952,9
3 km of meer48,346,147,1
Gemiddelde leeftijd ouders
(gemiddelde (minimum,
maximum)) t=0
jaar
38,7 (18: 61,5)40,0 (19: 61,5)39,4 (18: 61,5)
Leeftijdsverschil tussen ouders%
Vrouw 5 jaar of meer ouder dan man 3,53,93,7
Vrouw 2 tot 5 jaar ouder dan man7,78,17,9
Maximaal 2 jaar verschil27,426,927,1
Man 2 tot 5 jaar ouder dan vrouw32,330,931,6
Man 5 tot 10 jaar ouder dan vrouw21,221,921,6
Man 10 jaar of meer ouder dan vrouw7,98,38,1
Burgerlijke staat, t=0
Ongehuwd 31,84136,5
Gehuwd 68,25963,5
Aantal minderjarige kinderen
in het huishouden, t=0
133,233,433,3
247,849,248,5
314,91414,4
4 of meer4,13,43,8
Leeftijd van het jongste kind, t=0
Jonger dan 4 jaar39,336,738,1
4 tot 12 jaar42,643,142,8
12 tot 18 jaar18,120,219,1
Migratieachtergrond moeder
Geen74,475,275
Marokkaans 2,32,62,4
Turks4,22,73,4
Surinaams3,42,93,1
Antilliaans111
Overig niet-westers 4,654,8
Overig westers 10,110,610,3
Migratieachtergrond vader
Geen73,875,174,5
Marokkaans 2,52,72,6
Turks4,63,23,9
Surinaams3,83,13,4
Antilliaans1,21,41,3
Overig niet-westers 4,85,25
Overig westers 9,39,39,3
Opleidingsniveau van moeder, t=0
Niet-hoog84,976,480,5
Hoog (hbo/wo)15,123,619,5
Opleidingsniveau van vader, t=0
Niet-hoog85,478,281,7
Hoog (hbo/wo)14,621,818,3
percentielen
Huishoudensinkomen (gemiddelde
(minimum, maximum)), t=0
43,8 (1: 100)44,9 (1: 100)44,3 (1: 100)
Aandeel van moeder in
huishoudensinkomen, t=0
%
Minder dan 20 procent29,123,126
20 tot 40 procent33,630,231,8
40 tot 60 procent17,52822,9
60 tot 80 procent3,65,54,6
80 procent of meer8,88,28,5
Beide ouders geen primair persoonlijk inkomen7,456,2
Type eigendom woning
Huurwoning42,430,836,5
Koopwoning57,669,263,5
Stedelijkheid van de woongemeente, t=0
Zeer sterk stedelijk24,723,123,8
Sterk stedelijk33,832,933,4
Matig stedelijk15,516,516
Weinig stedelijk19,220,319,8
Niet stedelijk6,87,27

Tabel B2. Logistische regressieanalyse van de waarschijnlijkheid dat ouders op 1 januari na de scheiding (t=1) verder dan 3 km uit elkaar wonen (ref = <3 km), odds ratios (95%-betrouwbaarheidsinterval)
Coef. St.Err. t-value p-value [95% Conf Interval]
Gemiddelde leeftijd ouders, t=0 0.9920.002-4.360.0000.9880.995
Leeftijdsverschil tussen ouders
Vrouw 5 jaar of meer ouder1.1350.0542.670.0081.0341.246
Vrouw 2 tot 5 jaar ouder1.0180.0350.510.6080.9511.089
Maximaal 2 jaar verschilRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
Man 2 tot 5 jaar ouder0.9300.021-3.220.0010.8910.972
Man 5 tot 10 jaar ouder0.9240.023-3.180.0010.8800.970
Man 10 jaar of meer ouder0.9520.034-1.380.1680.8871.021
Burgerlijke staat, t=0
Ongehuwd Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
Gehuwd 1.0360.0201.850.0640.9981.076
Aantal minderjarige kinderen in het huishouden, t=0
1Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
20.8000.016-11.040.0000.7680.832
30.7780.022-8.770.0000.7360.823
4 of meer0.8490.041-3.400.0010.7720.933
Leeftijd van het jongste kind, t=0
Jonger dan 4 jaarRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
4 tot 12 jaar0.7220.017-14.070.0000.6900.755
12 tot 18 jaar0.9360.033-1.880.0600.8741.003
Migratieachtergrond moeder
GeenRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
Marokkaans 1.3710.1233.530.0001.1511.634
Turks0.9890.091-0.120.9040.8261.184
Surinaams1.3160.0804.520.0001.1681.483
Antilliaans1.2780.1172.680.0071.0681.530
Overig niet-westers 1.1730.0593.150.0021.0621.296
Overig westers 1.0670.0312.230.0261.0081.129
Migratieachtergrond vader
GeenRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
Marokkaans 1.0070.0870.090.9320.8501.194
Turks0.9690.084-0.370.7120.8171.148
Surinaams1.4470.0846.350.0001.2911.622
Antilliaans1.1980.0972.230.0261.0221.404
Overig niet-westers 1.1870.0593.420.0011.0761.309
Overig westers 1.0930.0332.950.0031.0301.160
Moeder hoogopgeleid (hbo/wo), t=0 0.9660.023-1.440.1500.9221.012
Vader hoogopgeleid (hbo/wo), t=0 1.0080.0240.320.7520.9611.056
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen, t=0 0.9980.000-6.250.0000.9970.998
Aandeel moeder in huishoudensinkomen, t=0
Minder dan 20 procentRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
20 tot 40 procent0.7860.018-10.280.0000.7510.823
40 tot 60 procent0.8010.021-8.500.0000.7610.843
60 tot 80 procent0.9960.043-0.100.9190.9141.084
80 procent of meer0.9810.033-0.560.5720.9181.049
Beide partners geen persoonlijk inkomen1.0100.0400.260.7940.9351.092
Type eigendom woning
HuurwoningRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
Koopwoning1.0720.0223.340.0011.0291.117
Gemiddelde woningprijs COROP-gebied, 2014 1.0040.0008.550.0001.0031.005
Stedelijkheid van de woongemeente, t=0
Zeer sterk stedelijkRef.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
Sterk stedelijk1.0010.0240.020.9820.9541.049
Matig stedelijk1.1710.0345.420.0001.1061.240
Weinig stedelijk1.5120.04414.320.0001.4291.600
Niet stedelijk2.2200.08919.840.0002.0522.402
Jaar van scheiding
2004Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.Ref.
20140.9460.017-3.130.0020.9140.979
Observaties57165
Pseudo r-squared0.03
BIC77342