Opvattingen over euthanasie

Referenties

CBS StatLine (2019). Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd,geslacht. (geraadpleegd op 10-05-2019).

KNMG (2009). Palliatieve sedatie. KNMG-richtlijn.

Rijksoverheid (2019). Euthanasie en de wet. Geraadpleegd op 3-7-2019.

RTE (2018). Regionale toetsingscommissies Euthanasie (RTE), jaarverslag 2018.

SCP (2017). De sociale staat van Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (2017). Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017;2021.