Statistisch Bulletin 2022-11

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Aantal werklozen verder gestegen

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2021okt121,0121,1121,0120,4
2021nov121,0121,2121,0120,4
2021dec121,0121,2121,1120,3
2022*jan122,5122,5122,6122,9
2022*feb122,7122,7122,6122,9
2022*mrt123,0122,9123,5122,9
2022*apr123,3123,2123,6123,6
2022*mei123,5123,3124,1123,6
2022*jun123,7123,5124,2123,8
2022*jul124,7124,3124,9126,2
2022*aug124,9124,5124,9126,4
2022*sep125,1124,9124,9126,4
2022*okt125,2125,0124,9126,4
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2021okt121,0121,0121,6120,3
2021nov121,0121,0121,6120,3
2021dec121,0121,1121,7120,2
2022*jan122,6122,4123,1122,7
2022*feb122,7122,6123,1122,8
2022*mrt123,0122,8124,1122,8
2022*apr123,4123,2124,2123,5
2022*mei123,5123,3124,7123,5
2022*jun123,7123,4124,8123,7
2022*jul124,8124,3125,5126,1
2022*aug124,9124,5125,5126,3
2022*sep125,2124,8125,5126,3
2022*okt125,2124,9125,5126,3
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2021okt123,4122,7123,1126,4
2021nov123,4122,7123,1126,4
2021dec123,5122,8123,2126,2
2022*jan126,5125,8126,6128,8
2022*feb126,6126,0126,6128,8
2022*mrt126,9126,2127,7128,8
2022*apr127,4126,7127,7129,5
2022*mei127,5126,8128,4129,6
2022*jun127,7127,0128,4129,8
2022*jul128,8127,8129,1132,2
2022*aug129,0128,0129,1132,4
2022*sep129,2128,4129,1132,4
2022*okt129,3128,5129,1132,4
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021202120212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03118,3118,3118,3119,8119,8119,8119,9120,0120,0120,8120,8120,8121,8
Industrie 10-33125,2125,2125,2126,0126,8126,9127,3127,4127,6127,9128,0128,8128,8
Energievoorziening 35 120,9120,9120,9121,0121,0121,0122,2124,5124,5124,5124,5124,5124,5
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39128,2128,2128,2128,5128,5128,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5
Bouwnijverheid 41-43124,5124,5124,5126,4126,4126,5126,6126,6126,6126,6126,6128,1128,1
Handel 45-47119,1119,2119,5121,0121,1121,4121,4121,5122,1123,5123,5123,6123,6
Vervoer en opslag 49-53122,8122,8122,9125,4125,6126,3126,2126,2126,2127,3127,3127,6127,7
Horeca 55-56119,7119,7119,7119,9119,9119,9123,6123,6123,6123,9123,9125,4125,4
Informatie en communicatie 58-63119,8119,8119,8120,9120,9120,9120,9120,9120,9121,9123,7123,7123,7
Financiële dienstverlening 64-66115,8115,8115,9116,9117,1117,2117,3117,5117,5118,0118,0118,0118,8
Verhuur en handel van onroerend goed 68 118,9118,9118,9121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75118,6118,8118,8120,1120,1120,5120,8120,8120,8121,7121,8121,8121,8
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82121,3121,3121,3122,7122,7122,7123,6123,6123,6125,2125,2125,4125,4
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 120,1120,1119,9121,6121,6121,6122,7122,7122,7124,6124,6124,6124,6
Onderwijs 85 120,2120,2119,9123,9124,0124,0124,2124,4124,9128,6128,6128,6128,6
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88122,9122,9123,0124,1124,1125,3125,3126,0126,0126,4126,6126,6126,6
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,9116,9116,9118,6118,6118,6119,0119,0119,5120,1120,1120,3120,3
Overige dienstverlening 94-96121,4121,4121,4122,1122,1122,6122,6122,4122,4123,8125,6125,6125,8
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021202120212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03118,3118,3118,3119,9119,9119,9120,0120,1120,1120,8120,8120,8121,9
Industrie 10-33124,7124,7124,7125,5126,3126,4126,8126,9127,1127,4127,4128,2128,3
Energievoorziening 35 118,6118,6118,6118,8118,8118,8119,9122,1122,1122,1122,1122,1122,1
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39127,3127,3127,3127,6127,6127,6130,6130,6130,6130,6130,6130,6130,6
Bouwnijverheid 41-43123,9123,9123,9125,8125,8125,8125,9125,9125,9126,0126,0127,5127,5
Handel 45-47118,9119,0119,3120,8120,9121,2121,2121,3121,9123,3123,3123,3123,4
Vervoer en opslag 49-53122,5122,5122,6125,7125,9126,5126,4126,4126,4127,5127,5127,8128,0
Horeca 55-56119,7119,7119,7119,9119,9119,9123,6123,6123,6123,9123,9125,4125,4
Informatie en communicatie 58-63120,4120,4120,4121,4121,4121,4121,4121,4121,4122,5124,3124,3124,3
Financiële dienstverlening 64-66116,3116,3116,4117,4117,6117,8117,8118,0118,0118,5118,5118,5119,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 119,9119,9119,9122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75118,7118,9118,9120,1120,1120,5120,9120,9120,9121,8121,8121,8121,8
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82121,5121,5121,5122,9122,9122,9123,8123,8123,8125,4125,4125,6125,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 119,9119,9119,7121,4121,4121,4122,5122,5122,5124,4124,4124,4124,4
Onderwijs 85 120,2120,2119,9123,9124,0124,0124,2124,4124,9128,6128,6128,6128,6
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88123,5123,5123,6124,8124,8126,0126,1126,8126,8127,2127,3127,4127,4
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,8116,8116,8118,5118,5118,5119,0119,0119,4120,0120,0120,3120,3
Overige dienstverlening 94-96121,4121,4121,4122,5122,5123,0123,0122,8122,8124,2126,0126,0126,2
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021202120212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03117,7117,7117,7120,4120,4120,4120,5120,6120,6121,4121,4121,4122,6
Industrie 10-33126,3126,3126,3128,8129,6129,8130,3130,4130,7131,0131,0131,9131,9
Energievoorziening 35 121,5121,5121,5123,4123,4123,4124,5127,0127,0127,0127,0127,0127,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39130,6130,6130,6132,9132,9132,9136,0136,0136,0136,0136,0136,0136,0
Bouwnijverheid 41-43124,9124,9124,9128,0128,0128,0128,6128,6128,6128,6128,6130,2130,2
Handel 45-47121,6121,6122,0125,0125,2125,5125,5125,6126,2127,7127,7127,8127,9
Vervoer en opslag 49-53125,1125,1125,1130,2130,4131,1131,0131,0131,0132,1132,1132,4132,6
Horeca 55-56121,4121,4121,4122,8122,8122,8126,6126,6126,6126,9126,9128,5128,5
Informatie en communicatie 58-63120,1120,1120,1123,1123,1123,1123,1123,1123,1124,1125,9125,9125,9
Financiële dienstverlening 64-66120,8120,8120,9123,8124,0124,2124,2124,4124,4124,9124,9124,9125,8
Verhuur en handel van onroerend goed 68 114,6114,6114,6118,5118,5118,5118,5118,5118,5118,5118,5118,5118,5
Specialistische zakelijke diensten 69-75119,5119,7119,7122,6122,6123,0123,4123,4123,4124,2124,3124,3124,3
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82122,3122,3122,3125,8125,8125,8126,8126,8126,8128,5128,5128,6128,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,5125,5125,4127,0127,0127,0128,2128,2128,2130,2130,2130,2130,2
Onderwijs 85 126,5126,5126,2130,4130,5130,5130,7130,8131,4135,1135,1135,1135,1
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88125,6125,6125,7128,7128,7129,9130,0130,8130,8131,2131,3131,4131,4
Cultuur, sport en recreatie 90-93117,3117,3117,3120,8120,8120,8121,3121,3121,7122,4122,4122,6122,6
Overige dienstverlening 94-96125,4125,4125,4127,7127,7128,2128,2128,1128,1129,5131,3131,3131,5
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20182,02,01,62,4
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
20212,01,92,61,9
2022*feb2,62,62,82,6
2022*mrt2,82,63,52,6
2022*apr2,92,73,53,2
2022*mei3,02,83,93,2
2022*jun3,12,73,53,3
2022*jul3,32,93,15,0
2022*aug3,43,03,14,9
2022*sep3,63,33,14,9
2022*okt3,53,23,25,0
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20182,01,91,62,4
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
20212,12,02,51,9
2022*feb2,62,62,82,6
2022*mrt2,82,63,62,6
2022*apr3,02,83,63,2
2022*mei3,02,84,03,2
2022*jun3,12,73,63,3
2022*jul3,43,03,25,0
2022*aug3,43,13,24,9
2022*sep3,63,33,24,9
2022*okt3,53,23,25,0
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20182,42,41,93,2
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
20212,01,72,52,9
2022*feb2,32,22,72,5
2022*mrt2,52,33,62,5
2022*apr2,82,53,53,0
2022*mei2,82,64,13,1
2022*jun2,82,63,53,3
2022*jul3,12,73,14,8
2022*aug4,64,64,84,7
2022*sep4,84,84,84,7
2022*okt4,84,74,94,7
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20182019202020212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,02,21,31,51,81,81,51,51,52,12,12,13,0
Industrie 10-332,12,73,72,42,52,32,32,32,52,52,53,12,9
Energievoorziening 35 1,71,84,82,50,20,21,23,13,13,03,03,03,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,63,13,62,22,11,13,53,53,53,53,52,62,6
Bouwnijverheid 41-432,22,63,72,52,92,62,62,62,62,61,93,12,9
Handel 45-472,02,32,61,92,72,92,62,73,14,04,04,03,8
Vervoer en opslag 49-532,42,41,91,94,04,64,24,24,03,73,73,94,0
Horeca 55-562,13,13,60,30,30,33,33,33,33,53,54,84,8
Informatie en communicatie 58-632,00,82,02,13,23,22,92,92,92,13,63,63,3
Financiële dienstverlening 64-661,21,71,61,72,22,31,91,71,72,02,02,02,6
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,62,83,02,34,24,24,24,24,21,91,91,91,9
Specialistische zakelijke diensten 69-751,72,32,52,12,42,62,82,82,62,92,92,92,7
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,62,43,01,92,32,22,92,92,73,33,33,43,4
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,22,83,02,01,91,92,82,82,83,73,73,73,7
Onderwijs 85 2,82,93,21,43,33,33,53,74,07,07,07,07,0
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,73,12,72,92,83,83,84,43,73,02,92,93,0
Cultuur, sport en recreatie 90-931,42,22,81,12,02,02,22,22,72,92,93,12,9
Overige dienstverlening 94-962,12,42,32,71,72,11,71,51,32,43,93,93,6
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20182019202020212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,12,11,31,61,91,91,51,61,52,12,12,13,0
Industrie 10-332,22,83,72,32,52,32,42,32,52,52,43,12,9
Energievoorziening 35 1,71,82,92,40,30,31,33,03,03,03,03,03,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,73,13,52,32,11,13,53,53,53,53,52,62,6
Bouwnijverheid 41-432,22,63,72,52,92,52,62,62,62,71,93,22,9
Handel 45-472,02,32,61,82,62,92,62,73,14,04,04,03,8
Vervoer en opslag 49-532,42,41,91,94,55,04,64,64,54,14,14,34,5
Horeca 55-562,13,13,60,30,30,33,33,33,33,53,54,84,8
Informatie en communicatie 58-632,01,42,72,13,13,12,92,92,92,13,63,63,2
Financiële dienstverlening 64-661,31,82,42,42,32,41,91,81,82,02,02,02,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,62,83,12,24,24,24,24,24,21,91,91,91,9
Specialistische zakelijke diensten 69-751,72,22,62,12,42,52,82,82,63,02,92,82,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,92,43,21,92,22,22,92,92,63,33,33,43,4
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,22,93,12,01,91,92,92,92,93,83,83,83,8
Onderwijs 85 2,82,93,21,43,33,33,53,74,07,07,07,07,0
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,73,12,82,92,83,83,94,43,83,12,93,03,2
Cultuur, sport en recreatie 90-931,62,22,71,12,02,02,32,32,72,82,83,13,0
Overige dienstverlening 94-962,12,42,32,72,02,42,01,81,72,74,24,24,0
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20182019202020212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,42,9-0,31,41,01,00,70,80,71,33,13,14,2
Industrie 10-332,82,93,92,22,02,02,22,12,32,34,04,74,4
Energievoorziening 35 2,32,72,52,60,10,11,02,92,92,94,54,54,5
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,24,33,32,42,01,03,33,33,33,35,04,14,1
Bouwnijverheid 41-432,52,74,01,22,21,72,22,22,22,23,34,64,2
Handel 45-472,32,92,61,72,22,42,22,22,73,55,45,45,2
Vervoer en opslag 49-532,93,01,81,84,45,04,64,64,53,95,65,86,0
Horeca 55-562,52,85,1-0,3-0,6-0,62,52,52,52,74,55,85,8
Informatie en communicatie 58-631,92,21,72,02,92,92,82,82,82,05,25,24,8
Financiële dienstverlening 64-662,11,91,02,32,12,21,81,71,71,93,53,54,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,33,23,5-1,24,04,04,04,04,01,83,43,43,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,82,41,82,22,32,72,72,52,64,34,24,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,03,02,71,32,22,12,92,92,63,45,25,25,2
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,13,93,13,01,71,72,62,62,63,73,73,73,7
Onderwijs 85 3,63,83,32,33,23,23,43,54,06,76,76,76,8
Gezondheids- en welzijnszorg 86-882,03,82,82,82,83,83,84,53,83,14,44,54,6
Cultuur, sport en recreatie 90-931,82,52,90,81,81,82,12,12,42,74,54,74,5
Overige dienstverlening 94-962,52,72,23,31,21,61,21,10,92,05,15,14,9
* Voorlopige cijfers