Auteur: Astrid Pleijers, Francis van der Mooren
Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021

Referenties

Tol, T., F. van der Mooren en N. Braams, Projectvoorstel Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021,  30 november 2020;

Creemers, M.,  Onderzoeksdesign Monitor Laaggeletterheid (MLG), Pilot, 15 december 2020.

ICTU, Oplegmemo bij de rapportage gegevensverwerking door aanbieders van volwasseneneducatie basisvaardigheden, augustus 2020.