Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2020 Utrecht

3. Samenvatting

Deze rapportage bevat gegevens over het gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag naar vervoerwijze door inwoners van 6 jaar of ouder binnen, vanuit en naar het meerwerkgebied Utrecht, dat alle gemeenten van de provincie Utrecht omvat.

De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn:

  • Van alle verplaatsingen die in 2020 in Nederland zijn gemaakt vond 9 procent geheel of gedeeltelijk plaats in het meerwerkgebied Utrecht.
  • Van alle verplaatsingen die geheel of gedeeltelijk plaatsvonden in het meerwerkgebied Utrecht, vond 76 procent plaats binnen het meerwerkgebied, 12 procent startte binnen het meerwerkgebied en eindigde erbuiten en 12 procent startte buiten het meerwerkgebied en eindigde binnen het meerwerkgebied Utrecht.
  • Bij verplaatsingen buiten het meerwerkgebied Utrecht naar een locatie binnen het meerwerkgebied of omgekeerd, is het aandeel autogebruik (als bestuurder of passagier) in 2020 ongeveer twee keer zo groot als het aandeel autogebruik voor verplaatsingen die helemaal binnen het meerwerkgebied plaatsvonden.
  • Binnen het totaal aantal verplaatsingen dat volledig in het meerwerkgebied Utrecht heeft plaatsgevonden heeft de fiets net zo’n groot aandeel als de auto (34 procent). Echter bij verplaatsingen vanuit het meerwerkgebied of naar het meerwerkgebied toe is het aandeel fiets kleiner (6 procent).
  • Het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer dat geheel binnen het meerwerkgebied Utrecht plaatsvond is 2 procent maar het aandeel openbaar vervoer van verplaatsingen die van binnen het meerwerkgebied naar buiten werden gemaakt is 15 procent en het aandeel in de verplaatsingen naar het meerwerkgebied toe, is 14 procent.
  • Ook voor de vervoerwijze lopen geldt dat het aandeel verplaatsingen binnen het meerwerkgebied Utrecht 27 procent bedraagt. Vanwege onvoldoende waarnemingen konden er geen cijfers worden gepubliceerd voor de verplaatsingen te voet die niet geheel binnen het meerwerkgebied vielen.
  • Het aandeel verplaatsingen met ‘overige vervoerwijzen’ was in 2020 hoger onder de verplaatsingen die niet volledig binnen het meerwerkgebied Utrecht plaatsvonden (respectievelijk 5 procent en 5 procent), dan wanneer deze volledig binnen het meerwerkgebied plaatsvonden (3 procent).