Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2020 Parkstad Limburg

Bijlage B

Marges

In deze bijlage staan de schattingen (waarden) van resultaten van ODiN 2020 uit hoofdstuk 2 vermeld samen met de onder- en bovengrens van de marge en de relatieve marge in procenten. De onder- en bovengrens begrenzen het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.

B.2.1 Marges gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag van inwoners van SPL van 6 jaar of ouder naar vervoerwijzeklasse in 2020
WaardeOndergrens 95%-intervalBovengrens 95%-intervalRelatieve marge (%)
Totaal2,362,232,485,4
Personenauto (bestuurder en passagier)1,361,261,467,5
Openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)....
Fiets (elektrisch en niet-elektrisch)0,250,200,2918,8
Lopen0,620,560,6910,5
Overig (incl. bestelauto en brom- en snorfiets)0,090,060,1233,7

B.2.2 Marges gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag van inwoners van de rest van Limburg van 6 jaar of ouder naar vervoerwijzeklasse in 2020
WaardeOndergrens 95%-intervalBovengrens 95%-intervalRelatieve marge (%)
Totaal2,392,302,483,8
Personenauto (bestuurder en passagier)1,251,181,325,6
Openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)0,040,030,0529,0
Fiets (elektrisch en niet-elektrisch)0,510,460,559,2
Lopen0,510,470,558,0
Overig (incl. bestelauto en brom- en snorfiets)0,090,070,1225,5

B.2.3 Marges gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag van inwoners van de rest van Nederland van 6 jaar of ouder naar vervoerwijzeklasse in 2020
WaardeOndergrens 95%-intervalBovengrens 95%-intervalRelatieve marge (%)
Totaal2,352,332,370,80
Personenauto (bestuurder en passagier)1,031,011,041,40
Openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)0,070,070,074,60
Fiets (elektrisch en niet-elektrisch)0,640,630,651,70
Lopen0,520,510,531,80
Overig (incl. bestelauto en brom- en snorfiets)0,090,080,095,70