Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek nalatenschappen

Vermogensoverdrachten

Over deze publicatie

Dit document geeft een beschrijving van de statistiek nalatenschappen, onderdeel van de vermogensoverdrachten. Aan bod komen onder andere de achtergrond, gebruikte bronnen en totstandkoming van de cijfers.