Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen

1. Inleiding

Sinds 2019 registeren alle gemeenten officieel de WOZ-informatie in de landelijke voorziening WOZ. Sinds dat jaar maakt het CBS ook gebruik van dit register.  In de LV WOZ is ook de relatie vastgelegd met het/de verblijfsobject(en) uit de BAG. Voor onderzoeksdoeleinden is deze relatie zeer relevant, want de populatie verblijfsobjecten uit de BAG komt in tal van basisregisters als sleutelvariabele terug. Daardoor wordt en kan er gebruik gemaakt worden van tal van koppelmogelijkheden.

In de Statlinepublicatie: Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen werd de WOZ-waarde bepaald op basis van de woningdefinitie en populatie in de WOZ. Al langer leeft de wens om de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per regio aan te laten sluiten bij de BAG-woningvoorraad. Dit levert echter wel verschillen op met de eerdere publicatie van de gemiddelde WOZ-waarde naar regio. In deze verschillenanalyse wordt beschreven waardoor deze verschillen ontstaan en wordt duidelijk welke impact dat heeft op de cijfers.