Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

1. Inleiding

Ondanks de recente afname is zowel het aantal als het aandeel werknemers zonder vast dienstverband in Nederland sinds de eeuwwisseling flink toegenomen. Het gaat om werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en uitzendkrachten. Over de oorzaken en gevolgen van deze ontwikkeling is zowel veel maatschappelijk als wetenschappelijk debat. Dit debat vraag om gedetailleerde en recente informatie over deze werknemers. Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie (Polis) als uit de Enquête beroepsbevolking (Ebb). Deze paper gaat in op het probleem van de verschillen tussen de cijfers over vaste en flexibele arbeidsrelaties uit deze twee bronnen.

De Ebb is een onderzoek onder personen, de respondenten worden vijf keer benaderd om vragen te beantwoorden over hun arbeidspositie. Tussen de benaderingen zit steeds drie maanden. De Polis is een register waarin de meeste Nederlandse inkomstengegevens worden opgeslagen en bevat gegevens over kenmerken van banen. Deze gegevens over banen zijn afkomstig uit de loonaangifte door werkgevers en worden maandelijks waargenomen.

 

1) De auteurs danken Frank van der Linden en Jeroen Pannekoek voor hun inbreng bij de uitvoering van het onderzoek.