Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Referenties

CPB (2020), Juniraming 2020: vooruitzichten 2020 en 2021

CBS (2022), De Nederlandse economie in 2021

DNB (2022a), Rentevoet

DNB (2022b), Dekkingsgraad