Combineren flexwerkers meerdere banen?

In 2022 hadden 832 duizend mensen een tweede baan naast hun hoofdbaan. Dat is 8,7 procent van alle werkenden. Bij flexwerkers ligt dit percentage hoger, namelijk op 11,9. Het zijn vooral de flexibele werknemers die relatief vaak een tweede baan hebben (ruim 14 procent). Bij zzp’ers ligt dit percentage op 6,8, bij vaste werknemers op 7,0.

De tweede baan is vaker flexibel dan vast. Voor 65 procent van de flexwerknemers met een tweede baan is deze tweede baan ook een flexwerknemersbaan, bij 10 procent betrof het een vaste werknemersbaan en bij 20 procent een zzp-baan. De combinatie van een baan als werknemer en een baan als zzp’er is de laatste jaren in opkomst, waarbij het werk als zzp'er de bijbaan is. Van de vaste werknemers met een bijbaan had 43 procent een tweede baan als zzp’er.

Werkenden1) (15 tot 75 jaar) die een tweede baan hebben, 2022
 Tweede baan (%)
Flexwerker
totaal
11,9
Van wie:
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie14,1
Zzp'er6,8
Werknemer met vaste arbeidsrelatie7,0
1) werkenden zijn ingedeeld naar hun hoofdbaan