Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Medisch geschoolden (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Totaal werkzaam (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Totaal werkzaam in de zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Totaal werkzaam elders (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Totaal niet werkzaam (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2017* 347.985 315.000 281.155 33.845 32.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2017* 5.175 4.945 1.135 3.805 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker 2017* 4.630 4.405 685 3.720 225
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker 2017* 545 540 455 85 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2017* 77.360 63.435 55.160 8.270 13.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts 2017* 36.695 24.870 19.970 4.900 11.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2017* 22.435 21.175 19.845 1.330 1.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; anesthesiologie 2017* 1.740 1.635 1.555 80 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2017* 1.125 1.055 960 95 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardio-thoracale chirurgie 2017* 135 130 125 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2017* 595 560 515 45 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; heelkunde 2017* 1.355 1.285 1.175 110 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; inwendige geneeskunde 2017* 2.295 2.180 2.040 140 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; keel- neus- oorheelkunde 2017* 545 510 480 30 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; kindergeneeskunde 2017* 1.515 1.425 1.380 40 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische genetica 2017* 155 150 150 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische geriatrie 2017* 290 280 275 5 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; longziekten en tuberculose 2017* 695 665 605 60 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; maag- darm- leverziekten 2017* 530 505 480 30 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; medische microbiologie 2017* 300 285 265 15 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurochirurgie 2017* 150 145 140 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurologie 2017* 1.015 965 905 60 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; nucleaire geneeskunde 2017* 180 170 165 5 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; obstetrie en gynaecologie 2017* 1.095 1.020 960 60 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; oogheelkunde 2017* 705 660 615 40 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; orthopedie 2017* 805 755 700 55 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; pathologie 2017* 450 420 395 30 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie 2017* 2.750 2.580 2.395 185 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie en psychotherapie 2017* 690 670 630 40 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; plastische chirurgie 2017* 315 305 275 30 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiologie 2017* 1.245 1.160 1.070 90 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiotherapie 2017* 315 300 295 5 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; reumatologie 2017* 335 320 310 10 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; revalidatiegeneeskunde 2017* 595 560 545 15 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; urologie 2017* 460 435 405 30 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts met meerdere specialismen 2017* 45 40 35 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal overige artsen 2017* 15.040 14.370 13.615 755 670
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde 2017* 13.000 12.425 11.770 655 575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische chemie 2017* 20 15 15 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verstandelijk gehandicapten 2017* 230 225 215 10 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; ouderengeneeskunde 2017* 1.650 1.570 1.500 70 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; sportgeneeskunde 2017* 135 135 110 20 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 2017* 3.190 3.020 1.735 1.285 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; bedrijfsgeneeskunde 2017* 1.615 1.540 1.220 320 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; bedrijfsgen. en verzekeringsgen. 2017* 75 75 45 30 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; maatschappij en gezondheid 2017* 650 615 365 245 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verzekeringsgeneeskunde 2017* 850 790 105 690 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 2017* 35.575 32.930 28.995 3.930 2.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut 2017* 35.515 32.870 28.940 3.930 2.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut en verpleegkundige 2017* 60 60 55 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 2017* 14.365 13.815 12.295 1.515 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog 2017* 10.815 10.405 9.150 1.255 415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinisch psycholoog 2017* 370 340 295 45 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinisch neuropsycholoog 2017* 130 125 105 15 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en psychotherapeut 2017* 1.235 1.180 1.090 85 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinisch psycholoog en psychotherapeut 2017* 1.745 1.700 1.590 110 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en verpleegkundige 2017* 70 70 65 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 2017* 4.425 4.235 3.935 300 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Psychotherapeut 2017* 755 690 625 65 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 2017* 9.710 9.210 8.515 695 505
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts 2017* 9.095 8.635 7.975 660 460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; dento-maxillaire orthopaedie 2017* 315 295 280 15 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; mondziekten en kaakchirurgie 2017* 300 275 260 15 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 2017* 4.295 3.995 3.640 355 295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige 2017* 3.970 3.690 3.350 335 285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige en verpleegkundige 2017* 320 310 290 20 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2017* 201.150 186.370 171.140 15.230 14.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige algemeen 2017* 197.470 182.740 167.655 15.085 14.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige acute zorg 2017* 140 140 130 10 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige chronische zorg 2017* 530 525 505 15 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige intensieve zorg 2017* 1.570 1.555 1.505 50 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige preventieve zorg 2017* 35 35 30 10 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige GGZ 2017* 955 940 900 40 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Zorgverlener overig 2017* 55 55 50 5 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van een verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar van: 1999 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2017; deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2017 niet meer definitief gemaakt. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe afgeslankte tijdreekstabel met cijfers vanaf 1999 (zie paragraaf 3). De nieuwe tijdreekstabel verschilt op een aantal punten van de huidige tijdreekstabel. In de nieuwe tabel is de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer als onderwerp weggelaten. Bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorieën (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen) en is de sectorindeling van de werkzamen in de zorg achterwege gelaten.
Ook komen er binnenkort nog 3 nieuwe tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron) en sector naar leeftijd en geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013.

Toelichting onderwerpen

Medisch geschoolden
Medisch geschoolden zijn gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register, en deel uitmaken van de GBA-bevolking of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies welke niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Dit geeft het aantal geregistreerde medisch geschoolden weer in het gekozen beroep of specialisme, zonder verdere uitsplitsingen naar verrichte arbeid.

Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:
- werkzame beroepsbevolking,
- werkloze beroepsbevolking,
- niet-beroepsbevolking.
---
De beroepsbevolking heeft in deze tabel betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De categorieën werkzaam en niet werkzaam zijn verder onderverdeeld in een aantal groepen, waarbij de categorie niet-beroepsbevolking opgedeeld is over de overige twee categorieën. Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Een niet werkzame medisch geschoolde is slechts ingedeeld in een van de genoemde groepen, waarbij de weergegeven volgorde bepalend is voor de indeling.
Werkzaam
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Totaal werkzaam
Werkzaam in de zorg
Personen die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).
Totaal werkzaam in de zorg
Werkzaam elders
Personen die een arbeidsbetrekking hebben buiten de Nederlandse zorgsector.
Totaal werkzaam elders
Niet werkzaam
Persoon die in een situatie verkeert waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten.
Totaal niet werkzaam