Samenloop van regelingen en voorzieningen

Gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per provincie, gemeentegrootteklasse, gemeente en wijk, 2012. Opdrachtgevers: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en diverse gemeenten.

Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen in de gemeente Amstelveen, 2012 (XLS: 0,3 MB
Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen per provincie, gemeente en wijk

Aantal thuiswonende kinderen per huishouden in Nederlandse gemeenten in 2012 (XLS: 0,4 MB)
Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011 (XLS: 6,2 MB)

Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in 8 clusters van gemeenten in de provincie Groningen, 2011