CBS-Wereldcafé III - Winsten multinationals en de Nederlandse economie

een vrachtschip in de houthavens Amsterdam
© CBS / Nikki van Toorn

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens. Met enige regelmaat zullen ook deskundigen van andere kennisinstituten en organisaties hun inzichten in het CBS Wereldcafé presenteren.

Deze editie van het CBS Wereldcafé bestaat uit drie lezingen:

  • Erik Dietzenbacher, hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, zal een inleiding in het onderwerp geven op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek.
  • Timon Bohn, onderzoeker bij het CBS, zal enkele belangrijke bevindingen uit zijn artikel “From exports to value added to income: Accounting for bilateral income transfers”, met ons delen. Het artikel beschrijft onder andere alle inkomensstromen tussen ruim 40 landen ter wereld en is recent gepubliceerd in het gezaghebbende Journal of International Economics. De link naar het artikel is bijgevoegd.
  • Oscar Lemmers, collega van Timon bij het CBS, bespreekt recent CBS-onderzoek dat voor Nederland een verdere verdieping geeft naar bedrijfstakken en typen bedrijven (bv. buitenlandse multinationals).

Stuur ons een bericht via internationalisering@cbs.nl om je aan te melden voor deze editie van het Wereldcafé.