Toelichting gepubliceerde cijfers voor de eilanden van Caribisch Nederland

De thans gepubliceerde cijfers voor de eilanden van Caribisch Nederland voor 2013 dragen een voorlopig karakter. De resultaten van de enquête 2013 onder de bedrijven op de eilanden zijn nog niet volledig verwerkt. Hierdoor is het beeld nog niet compleet. Definitieve cijfers zullen nog dit jaar worden gepubliceerd.