Moeders

De onderzoekgroep bestond uit 28 duizend autochtone vrouwen met een autochtone partners die in 2003 voor het eerst moeder werden en die in de periode 2002-2004 met dezelfde partner samenwoonden. Verder hadden alle moeders een moeder en een schoonmoeder jonger dan 65 jaar die in 2002-2004 in Nederland verbleef.