Verantwoordingsdag: focus op duurzaamheidsdoelen

/ Auteur: Masja de Ree/Miriam van der Sangen
17 doelen die je deelt
© Duurzaamheid.nl
Het is vandaag 15 mei: verantwoordingsdag. Het CBS presenteert op deze dag in perscentrum ‘Nieuwspoort’ de ‘Monitor Brede Welvaart’. Daarin wordt onder andere de brede welvaart in ons land bekeken vanuit het perspectief van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. Vandaag wordt in NEMO Science Museum ook de Wereldwijzer gelanceerd. Dat is een website waarop kinderen kunnen zien hoe Nederland het doet op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Monitor Brede Welvaart

Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS overhandigt de ‘Monitor Brede Welvaart’ aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de monitor geeft het CBS een breed beeld van de welvaartsgroei in ons land. Dat gebeurt niet alleen aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp), maar ook thema’s zoals milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid en vertrouwen spelen een belangrijke rol. Op het gebied van materiële welvaart, welzijn, arbeid en vrije tijd staat Nederland in het bovenste deel van de ranglijst van de Europese Unie (EU). Indicatoren op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting laten daarentegen een trend zien in de richting van een dalende welvaart. Bij het realiseren van een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen loopt Nederland in vergelijking met andere landen uit de EU voorop, bijvoorbeeld op het gebied van kennis en innovatie, sociale samenhang en ongelijkheid en instituties.

Kinderambassadeurs

Toen de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties in 2015 werden vastgesteld, startte Duurzaamheid.nl de campagne ‘17 doelen die je deelt’. Duurzaamheid.nl is een initiatief van duurzaam ondernemer en publicist Anne-Marie Rakhorst en vormt een platform waar initiatieven, organisaties en bedrijven samen komen om met hun kennis te zorgen voor een beter en duurzamer Nederland. Anne-Marie Rakhorst wil ervoor zorgen dat iedereen de doelen kent en dat Nederland al zijn kennis en talent inzet om ze te behalen. In het kader hiervan zijn de kinderen uit de campagne ’17 doelen die je deelt’ door het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot Kinderambassadeurs benoemd voor de Werelddoelen. Zij zetten zich in om de doelen nog bekender te maken.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/c972bc513b9e4b19a104bdea881089a7]

Stap voorwaarts

Dit jaar is het CBS betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe website voor kinderen: de Wereldwijzer. De website is een initiatief van Duurzaamheid.nl. Auteurs Lotte Stegeman en Sander Koenen beschreven de meest recente cijfers over de duurzaamheidsdoelen – die zij onder embargo van het CBS kregen – voor kinderen. Ook zijn op de website interviews met de kinderambassadeurs te lezen. Lieneke Hoeksma en Hermanus Rietveld van het CBS waren verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de cijfers. Hermanus Rietveld: ‘Het is bijzonder: een publicatie voor kinderen op basis van cijfers van het CBS. Dat doen we normaal niet, maar het is wel heel leuk! Het is een stap voorwaarts, waarmee we een nieuwe doelgroep bereiken.’

Context bij de cijfers

De website bevat naast cijfers en interviews ook veel tips voor kinderen. Want ook zelf kun je van alles doen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Lieneke Hoeksma: ‘Bij het hoofdstuk over hernieuwbare energie staan bijvoorbeeld tips om minder te lang te douchen.’ Rietveld: ‘De informatie in de Wereldwijzer is soms confronterend, omdat er veel context bij de cijfers wordt gegeven. Bijvoorbeeld dat wereldwijd ongeveer 2 miljard mensen geen schoon drinkwater hebben. Het was voor ons verfrissend om eens vanuit het perspectief van kinderen de cijfers te presenteren. Kinderen zien mogelijkheden voor het milieu die volwassenen niet altijd zien.’

Optimistisch en positief

Op de Wereldwijzer wordt benadrukt: het gaat niet goed, maar we kunnen er wel wat aan doen. ‘De toon van het verhaal op de website is positief’, bevestigt Hoeksma. ‘De ambassadeurs zijn allemaal optimistisch over oplossingen, bijvoorbeeld over hoe je ongelijkheid tegengaat en voorkomt dat mensen met een laag inkomen worden buitengesloten.’ Na de lancering op 15 mei in NEMO wordt de Wereldwijzer op verschillende manieren onder de aandacht gebracht, onder meer via sociale media. ‘Ook voor een project op school is het een mooie basis’, aldus Hoeksma. Rietveld: ‘Het is de bedoeling dat de Wereldwijzer voortaan jaarlijks wordt gemaakt en wellicht nog verder wordt uitgebouwd.’