Travelcard levert brandstof voor prijzen aan de pomp

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
Eén van de meest geraadpleegde cijfers van het CBS is de consumentenprijsindex (CPI). Het CBS verstrekt dat cijfer maandelijks. Een belangrijke component bij de daling of stijging van de CPI is de autobrandstof. Het CBS krijgt de prijzen van de autobrandstoffen wekelijks via Travelcard, dat over gegevens van 335.000 Nederlandse gebruikers beschikt die minimaal één keer per week tanken met hun speciale pas. Dat heeft veel voordelen.

Tankpassen voor de zakelijke markt

Jan-Reint Vink is algemeen directeur van Travelcard. Sinds 2010 levert dit bedrijf wekelijks gegevens over het aantal transacties met de tankpas. Dat biedt voor de gebruiker een aantal voordelen, zoals het gemak van één verzamelfactuur waardoor de BTW kan worden teruggevorderd. ‘Ons basisproduct is de tankpas voor de zakelijke markt. Maar we zien de laatste jaren een verschuiving op het gebied van zakelijke mobiliteitstransacties. Er is een toename van het gebruik van deze pas voor parkeren, wassen, openbaar vervoer en de taxi.’ Op dit moment opereert Travelcard nog in Nederland, maar in het najaar worden de zaken uitgebreid naar België en Luxemburg.

Schat aan informatie

Met 335.000 pashouders beschikt Travelcard over een schat aan informatie over tanktransacties, aantal getankte liters per transactie, de gemiddelde pompprijzen en soorten tankstations. ‘Daardoor hebben wij een goed zicht op de prijsontwikkeling van de brandstofprijzen. We informeren het CBS hier wekelijks over. De informatie is op dagbasis, geaggregeerd en uiteraard anoniem. Maar we zouden zelfs op realtime basisgegevens kunnen leveren.’ Volgens Vink worden de brandstofprijzen die het CBS wekelijks publiceert in StatLine vaak geraadpleegd. ‘Het zijn de reële pompprijzen, die zijn van belang omdat ze vaak een grote kostenpost in het huishouden vormen.’ Dat het CBS Travelcard vanaf 2010 inschakelde om de autobrandstofprijzen te leveren, ziet Vink als een groot compliment. ‘We zijn er erg trots op dat het CBS onze data zo vertrouwt.’

‘Het ministerie van Economische Zaken gaf de voorkeur aan de reële autobrandstofprijzen in plaats van adviesprijzen. Travelcard was meteen bereid die informatie wekelijks te leveren’

Prijswaarneming via internet

Cees van der Vlis is bij het CBS productieleider van alle transactiedata voor de consumentenprijsindex. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de verwerking van alle bestanden met prijzen van grote supermarkten, bouwmarkten, etc. In totaal miljoenen records per maand. ‘We zijn het aantal transactiedata nu aan het uitbreiden. Om de consumentenprijsindex maandelijks te kunnen samenstellen maken we steeds minder gebruik van steekproeven en vindt steeds vaker waarneming via internet plaats. Daardoor worden de berichtgevers minder belast. Enig nadeel is dat we via internetwaarneming alleen prijzen binnen krijgen en geen omzetgegevens. Aangezien de omzetontwikkeling erg belangrijk is, vragen we de berichtgevers één keer per jaar naar hun omzetgegevens.’

Kwaliteit

Van der Vlis is erg te spreken over de wekelijkse bijdrage van Travelcard met prijzen over de autobrandstoffen. ‘We hebben met hen voor het eerst in 2009 contact gelegd, omdat het ministerie van Economische Zaken de voorkeur gaf aan de reële autobrandstofprijzen in plaats van adviesprijzen. Travelcard was meteen bereid die informatie wekelijks te leveren. Ze zagen onmiddellijk de meerwaarde voor onze statistiek. Hierdoor is ook het consumentenprijsindexcijfer van nóg betere kwaliteit.’ De contacten tussen het CBS en Travelcard noemt Van der Vlis erg goed. ‘Een paar jaar geleden kregen we van het ministerie van Economische Zaken het verzoek om onderzoek te doen naar de benzineprijzen in de grensregio. Ook daarvoor konden wij toen bij Travelcard terecht.’

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van benzineprijzen? Raadpleeg dan het nieuwsartikel