Minister Asscher neemt nieuwste editie ‘Welvaart in Nederland’ in ontvangst

/ Auteur: Masja de Ree
Hoe staat het met de inkomens, bestedingen en vermogens van huishoudens in Nederland? Dat is te lezen in de nieuwste editie van de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland’. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nam de uitgave op 29 juni in ontvangst. 

Brede thematiek

In ‘Welvaart in Nederland’ presenteert CBS de nieuwste gegevens over het inkomen, de bestedingen en het vermogen van huishoudens in Nederland. Hoe zijn deze welvaartskenmerken verdeeld over de bevolkingsgroepen? Hoe groot zijn de verschillen tussen jong en oud en tussen zelfstandigen en werknemers? En hoe hebben de koopkracht en het consumentenvertrouwen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? Statistisch onderzoeker Ferdy Otten: ‘De thematiek in deze uitgave is breed. We stellen bijvoorbeeld vast aan welke goederen en diensten huishoudens hun geld uitgeven, welk percentage van het bruto-inkomen ze kwijt zijn aan belastingen en sociale premies en hoeveel huishoudens een hypotheek hebben die onder water staat.’ Nieuw zijn cijfers over nalatenschappen en inkomens- en vermogensgegevens van zelfstandigen zonder personeel.

Ongelijkheid inkomen gelijk gebleven

Dit jaar lag de nadruk op de beschrijving van de ongelijkheid in inkomen en vermogen tussen verschillende bevolkingsgroepen. ‘Dat is een belangrijk en actueel onderwerp, waar ook econoom Thomas Piketty  wereldwijd aandacht voor vraagt’, verklaart statistisch onderzoeker Marion van den Brakel. ‘Opvallend is dat de ongelijkheid in inkomen in Nederland vrijwel gelijk is gebleven sinds het jaar 2000. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, behalve voor jongeren tot 25 jaar. Bij hen is de ongelijkheid iets toegenomen, omdat ze vanwege de verslechterde kansen op de arbeidsmarkt langer doorleerden. Daardoor kwamen steeds meer lage inkomens tegenover steeds  minder hoge inkomens te staan.’ Otten: ‘De verschillen in vermogen zijn over de hele linie wel toegenomen. Dat komt met name door het instorten van de huizenmarkt gedurende de economische crisis. Daar zijn mensen met alleen een eigen woning sterker door getroffen dan mensen die ook anderszins vermogen hebben.’ In 2014, toen de economie zich herstelde, kwam de stijgende ongelijkheid in vermogen echter weer tot stilstand.

Nederland laat crisis achter zich

Uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat Nederland de crisis achter zich laat. ‘In de crisisjaren daalde de koopkracht vier jaar op rij, maar vanaf 2014 stijgt de koopkracht weer’, aldus Otten. ‘Ook is de daling van het vermogen van huishoudens voorbij, staan er minder woningen onder water en is het consumentenvertrouwen in 2015 voor het eerst sinds lange tijd positief.’ Na de uitreiking van de publicatie aan minister Asscher volgde een minisymposium met als thema ongelijkheid. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen gaf daarbij een presentatie over de ontwikkeling van verschillen in welvaart in Nederland. Van den Brakel: ‘Alle informatie die CBS op microniveau beschikbaar heeft over welvaart, is in deze publicatie overzichtelijk gepresenteerd. De publicatie heeft zijn waarde inmiddels bewezen: er is veel vraag naar.’

Geïnteresseerd? Welvaart in Nederland is te downloaden via www.cbs.nl.