Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Balansstanden en transacties Perioden Vorderingen Totaal (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's Totaal (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's Monetair goud (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's SDR's (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Totaal (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Chartaal geld (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Girale deposito's (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Totaal (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Spaartegoeden (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Overige deposito's (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 18.141.096 48.572 31.644 16.928 2.158.109 19.490 941.337 1.197.282 408.903 788.379
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* 435.765 20 0 20 147.335 2.630 28.698 116.007 26.831 89.176
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -1.015.989 2.316 2.101 215 10.252 0 2.801 7.451 -15 7.466
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -1.030.054 2.316 2.101 215 10.252 0 2.801 7.451 -15 7.466
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 14.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 17.560.872 50.908 33.745 17.163 2.315.696 22.120 972.836 1.320.740 435.719 885.021
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Beginbalans 2022* 9.590.848 48.572 31.644 16.928 620.870 1 132.655 488.214 14.869 473.345
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Financiële transacties 2022* 588.480 20 0 20 202.520 0 22.817 179.703 4.640 175.063
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -364.541 2.316 2.101 215 8.658 0 1.252 7.406 0 7.406
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -364.486 2.316 2.101 215 8.658 0 1.252 7.406 0 7.406
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Eindbalans 2022* 9.814.787 50.908 33.745 17.163 832.048 1 156.724 675.323 19.509 655.814
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.871.783 387.425 4.962 261.119 121.344 121.344
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* 142.702 18.938 637 -4.848 23.149 23.149
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* 22.601 3.391 0 1.339 2.052 2.052
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 31.829 3.391 0 1.339 2.052 2.052
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -9.228 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 3.037.086 409.754 5.599 257.610 146.545 146.545
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.461.562 387.425 4.962 261.119 121.344 121.344
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Financiële transacties 2022* 135.837 18.938 637 -4.848 23.149 23.149
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Overige mutaties 2022* 29.661 3.391 0 1.339 2.052 2.052
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 30.707 3.391 0 1.339 2.052 2.052
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -1.046 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.627.060 409.754 5.599 257.610 146.545 146.545
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 11.739.201 48.572 31.644 16.928 1.160.590 1.635 494.239 664.716 664.716
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* 203.070 20 0 20 69.186 314 10.692 58.180 58.180
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -567.646 2.316 2.101 215 6.754 0 1.340 5.414 5.414
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -578.227 2.316 2.101 215 6.754 0 1.340 5.414 5.414
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 10.581 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 11.374.625 50.908 33.745 17.163 1.236.530 1.949 506.271 728.310 728.310
Financiële instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2022* 9.308.086 48.572 31.644 16.928 553.911 1 105.930 447.980 447.980
Financiële instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2022* 499.887 20 0 20 172.511 0 20.753 151.758 151.758
Financiële instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -421.839 2.316 2.101 215 6.260 0 882 5.378 5.378
Financiële instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -432.224 2.316 2.101 215 6.260 0 882 5.378 5.378
Financiële instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 10.385 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2022* 9.386.134 50.908 33.745 17.163 732.682 1 127.565 605.116 605.116
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 3.132.538 48.572 31.644 16.928 961.037 924 357.816 602.297 602.297
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* 323.806 20 0 20 -18.476 231 13.436 -32.143 -32.143
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -39.274 2.316 2.101 215 5.769 0 781 4.988 4.988
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -38.841 2.316 2.101 215 5.769 0 781 4.988 4.988
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -433 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 3.417.070 50.908 33.745 17.163 948.330 1.155 372.033 575.142 575.142
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.582.792 48.572 31.644 16.928 471.437 1 58.748 412.688 412.688
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2022* 439.023 20 0 20 106.352 0 22.367 83.985 83.985
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -25.972 2.316 2.101 215 5.792 0 818 4.974 4.974
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -25.539 2.316 2.101 215 5.792 0 818 4.974 4.974
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -433 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.995.843 50.908 33.745 17.163 583.581 1 81.933 501.647 501.647
Centrale bank Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 518.590 48.572 31.644 16.928 248.134 0 0 248.134 248.134
Centrale bank Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* -22.339 20 0 20 -31.277 0 0 -31.277 -31.277
Centrale bank Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -35.719 2.316 2.101 215 284 0 0 284 284
Centrale bank Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -35.719 2.316 2.101 215 284 0 0 284 284
Centrale bank Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrale bank Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 460.532 50.908 33.745 17.163 217.141 0 0 217.141 217.141
Centrale bank Geconsolideerd Beginbalans 2022* 518.590 48.572 31.644 16.928 248.134 0 0 248.134 248.134
Centrale bank Geconsolideerd Financiële transacties 2022* -22.339 20 0 20 -31.277 0 0 -31.277 -31.277
Centrale bank Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -35.719 2.316 2.101 215 284 0 0 284 284
Centrale bank Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -35.719 2.316 2.101 215 284 0 0 284 284
Centrale bank Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrale bank Geconsolideerd Eindbalans 2022* 460.532 50.908 33.745 17.163 217.141 0 0 217.141 217.141
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.613.948 712.903 924 357.816 354.163 354.163
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* 346.145 12.801 231 13.436 -866 -866
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -3.555 5.485 0 781 4.704 4.704
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -3.122 5.485 0 781 4.704 4.704
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -433 0 0 0 0 0
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.956.538 731.189 1.155 372.033 358.001 358.001
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.595.105 703.244 924 356.312 346.008 346.008
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Financiële transacties 2022* 347.900 15.192 231 12.427 2.534 2.534
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -142 5.508 0 818 4.690 4.690
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 291 5.508 0 818 4.690 4.690
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -433 0 0 0 0 0
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.942.863 723.944 1.155 369.557 353.232 353.232
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.610.421 712.167 924 357.216 354.027 354.027
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* 347.651 13.096 231 13.629 -764 -764
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -3.547 5.485 0 781 4.704 4.704
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -3.114 5.485 0 781 4.704 4.704
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -433 0 0 0 0 0
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.954.525 730.748 1.155 371.626 357.967 357.967
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2022* 2.592.059 702.782 924 355.861 345.997 345.997
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2022* 349.170 15.369 231 12.604 2.534 2.534
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -134 5.508 0 818 4.690 4.690
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 299 5.508 0 818 4.690 4.690
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* -433 0 0 0 0 0
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.941.095 723.659 1.155 369.283 353.221 353.221
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 3.527 736 0 600 136 136
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* -1.506 -295 0 -193 -102 -102
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -8 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -8 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022* 2.013 441 0 407 34 34
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Beginbalans 2022* 3.507 736 0 600 136 136
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Financiële transacties 2022* -1.506 -295 0 -193 -102 -102
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Overige mutaties 2022* -8 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -8 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Eindbalans 2022* 1.993 441 0 407 34 34
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022* 6.124.974 163.430 393 120.827 42.210 42.210
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022* -111.768 14.876 45 -7.643 22.474 22.474
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022* -170.624 886 0 492 394 394
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* -181.638 886 0 492 394 394
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de Nederlandse economie. Het geeft inzicht in veel aspecten van de financiële situatie in Nederland. Zoals de hoogte van de overheidsschuld, van de hypotheekschuld van huishoudens, het aandelenbezit van beleggingsinstellingen en de verstrekte kredieten door financiële instellingen. In deze tabel worden de sectoren zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. Gegevens van 2020, 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 en de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast. Cijfers over 2021, met name overige transitorische posten, zijn aangepast als gevolg van actuele informatie over de overheidsfinanciën. Deze bijstellingen zijn in de nationale rekeningen tijdelijk anders verwerkt dan in de overheidsrekeningen. De nationale rekeningen sluiten weer aan op de overheidsrekeningen bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 23 juni 2023.

Correcties per 23 september 2022:
De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit zorgt voor wijzigingen in de balansmutaties van niet-beursgenoteerde aandelen. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de data van financiële instellingen gewijzigd.
Balansstanden en balansmutaties voor derivaten van banken met het buitenland zijn gecorrigeerd voor de periode vanaf 2016. Een deel van de prijsmutaties was ten onrechte niet meegenomen in de berekeningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Totaal
Monetair goud en SDR's
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud wordt uitsluitend waargenomen bij De Nederlandsche Bank (DNB). De bijzondere trekkingsrechten (SDR's) omvatten de door het IMF gecreëerde internationale deviezenreserves.
Totaal
Monetair goud
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud is goud dat eigendom is van monetaire autoriteiten (in Nederland is dat De Nederlandsche Bank) en dat als bestanddeel van de reserves wordt aangehouden.
SDR's
SDR's zijn 'Special Drawing Rights' (ook wel bijzondere trekkingsrechten). SDR's zijn door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gecreëerde internationale reserves, die als aanvulling op bestaande reserves aan de leden van het Fonds worden toegewezen.
Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit bankbiljetten en munten die door monetaire autoriteiten zijn uitgegeven of toegelaten. Deposito's bestaan uit rekening-courant tegoeden (girale deposito's), spaartegoeden en overige deposito's.
Totaal
Chartaal geld
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop.
Girale deposito's
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Spaartegoeden en overige deposito's
Dit zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt.
Totaal
Spaartegoeden
Deze tegoeden omvatten alle tegoeden in euro's en in vreemde valuta van zowel ingezeten als niet-ingezeten particulieren bij banken in de vorm van spaarrekeningen en deposito's waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt.
Overige deposito's
Overige deposito's zijn andere deposito's dan girale deposito's. Overige deposito's kunnen niet worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, behalve op de vervaldatum of na een overeengekomen opzegtermijn, en kunnen niet in chartaal geld of girale deposito's worden omgezet zonder enige aanzienlijke beperking of boete. Daarnaast omvatten overige deposito's tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.