Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig; de cijfers over 2016 en 2017 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd, de cijfers over 2015-2017 zijn bijgesteld. De financiering door eigen betalingen is onderverdeeld in directe eigen betalingen aan zorgaanbieders enerzijds en in eigen risico Zorgverzekeringswet plus eigen bijdragen langdurige zorg anderzijds.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2020 worden bijgestelde cijfers over 2016-2018 en voorlopige cijfers over 2019 gepubliceerd.

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2018* 100.029
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF11: Overheid 2018* 18.847
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 19.636
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 44.335
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 4.360
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2018* 10.796
Totaal aanbieders zorg en welzijn Overige financieringsregelingen 2018* 2.055
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 86.836
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF11: Overheid 2018* 9.604
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 19.218
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 43.213
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 3.863
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 9.041
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg Overige financieringsregelingen 2018* 1.898
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 27.683
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF11: Overheid 2018* 1.394
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 467
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 22.924
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 220
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 2.380
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg Overige financieringsregelingen 2018* 298
GLZMS: Algemene ziekenhuizen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 15.508
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF11: Overheid 2018* 224
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 460
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 13.408
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF3: Eigen betalingen 2018* 1.348
GLZMS: Algemene ziekenhuizen Overige financieringsregelingen 2018* 67
GLZMS: UMC's Totaal alle financieringsregelingen 2018* 7.726
GLZMS: UMC's HF11: Overheid 2018* 1.028
GLZMS: UMC's HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZMS: UMC's HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 5.851
GLZMS: UMC's HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
GLZMS: UMC's HF3: Eigen betalingen 2018* 617
GLZMS: UMC's Overige financieringsregelingen 2018* 230
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 4.449
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF11: Overheid 2018* 142
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 7
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.665
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 220
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 415
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg Overige financieringsregelingen 2018* 0
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 6.641
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF11: Overheid 2018* 2.465
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 436
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.020
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 256
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2018* 465
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg Overige financieringsregelingen 2018* 0
GLZ: Huisartsenpraktijken Totaal alle financieringsregelingen 2018* 4.096
GLZ: Huisartsenpraktijken HF11: Overheid 2018* 52
GLZ: Huisartsenpraktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZ: Huisartsenpraktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.972
GLZ: Huisartsenpraktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
GLZ: Huisartsenpraktijken HF3: Eigen betalingen 2018* 65
GLZ: Huisartsenpraktijken Overige financieringsregelingen 2018* 6
GLZ: Tandartsenpraktijken Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.890
GLZ: Tandartsenpraktijken HF11: Overheid 2018* 0
GLZ: Tandartsenpraktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 68
GLZ: Tandartsenpraktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 715
GLZ: Tandartsenpraktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 1.620
GLZ: Tandartsenpraktijken HF3: Eigen betalingen 2018* 483
GLZ: Tandartsenpraktijken Overige financieringsregelingen 2018* 5
GLZ: Paramedische praktijken Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.248
GLZ: Paramedische praktijken HF11: Overheid 2018* 0
GLZ: Paramedische praktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZ: Paramedische praktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 968
GLZ: Paramedische praktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 1.154
GLZ: Paramedische praktijken HF3: Eigen betalingen 2018* 126
GLZ: Paramedische praktijken Overige financieringsregelingen 2018* 0
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging Totaal alle financieringsregelingen 2018* 18.981
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF11: Overheid 2018* 1.841
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 10.622
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 5.128
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF3: Eigen betalingen 2018* 1.380
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging Overige financieringsregelingen 2018* 10
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 10.646
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF11: Overheid 2018* 2.243
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 7.626
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 249
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF3: Eigen betalingen 2018* 528
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg Overige financieringsregelingen 2018* 0
GLZ: Totaal overige aanbieders Totaal alle financieringsregelingen 2018* 13.651
GLZ: Totaal overige aanbieders HF11: Overheid 2018* 1.610
GLZ: Totaal overige aanbieders HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZ: Totaal overige aanbieders HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 6.236
GLZ: Totaal overige aanbieders HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 613
GLZ: Totaal overige aanbieders HF3: Eigen betalingen 2018* 3.613
GLZ: Totaal overige aanbieders Overige financieringsregelingen 2018* 1.579
GLZO: Aanbieders preventie Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.085
GLZO: Aanbieders preventie HF11: Overheid 2018* 862
GLZO: Aanbieders preventie HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZO: Aanbieders preventie HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 100
GLZO: Aanbieders preventie HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 9
GLZO: Aanbieders preventie HF3: Eigen betalingen 2018* 47
GLZO: Aanbieders preventie Overige financieringsregelingen 2018* 1.067
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 5.361
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen HF11: Overheid 2018* 0
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.614
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 47
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen HF3: Eigen betalingen 2018* 1.692
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen Overige financieringsregelingen 2018* 8
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.991
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen HF11: Overheid 2018* 0
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.258
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 284
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen HF3: Eigen betalingen 2018* 1.449
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen Overige financieringsregelingen 2018* 0
GLZO: Ondersteunende diensten Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.440
GLZO: Ondersteunende diensten HF11: Overheid 2018* 631
GLZO: Ondersteunende diensten HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZO: Ondersteunende diensten HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 298
GLZO: Ondersteunende diensten HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
GLZO: Ondersteunende diensten HF3: Eigen betalingen 2018* 59
GLZO: Ondersteunende diensten Overige financieringsregelingen 2018* 452
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.775
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF11: Overheid 2018* 117
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 966
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 273
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 366
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg Overige financieringsregelingen 2018* 53
WJK: Totaal aanbieders WJK Totaal alle financieringsregelingen 2018* 9.247
WJK: Totaal aanbieders WJK HF11: Overheid 2018* 7.451
WJK: Totaal aanbieders WJK HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 91
WJK: Totaal aanbieders WJK HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 35
WJK: Totaal aanbieders WJK HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
WJK: Totaal aanbieders WJK HF3: Eigen betalingen 2018* 1.577
WJK: Totaal aanbieders WJK Overige financieringsregelingen 2018* 92
WJK: Aanbieders kinderopvang Totaal alle financieringsregelingen 2018* 4.211
WJK: Aanbieders kinderopvang HF11: Overheid 2018* 2.873
WJK: Aanbieders kinderopvang HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
WJK: Aanbieders kinderopvang HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 0
WJK: Aanbieders kinderopvang HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
WJK: Aanbieders kinderopvang HF3: Eigen betalingen 2018* 1.338
WJK: Aanbieders kinderopvang Overige financieringsregelingen 2018* 0
WJK: Aanbieders jeugdzorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.206
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF11: Overheid 2018* 2.168
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 26
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 13
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF3: Eigen betalingen 2018* 0
WJK: Aanbieders jeugdzorg Overige financieringsregelingen 2018* 0
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.476
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang HF11: Overheid 2018* 1.355
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 65
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 23
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang HF3: Eigen betalingen 2018* 33
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang Overige financieringsregelingen 2018* 0
WJK: Aanbieders sociaal werk Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.354
WJK: Aanbieders sociaal werk HF11: Overheid 2018* 1.055
WJK: Aanbieders sociaal werk HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
WJK: Aanbieders sociaal werk HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 0
WJK: Aanbieders sociaal werk HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
WJK: Aanbieders sociaal werk HF3: Eigen betalingen 2018* 206
WJK: Aanbieders sociaal werk Overige financieringsregelingen 2018* 92
Beleids- en beheerorganisaties Totaal alle financieringsregelingen 2018* 3.946
Beleids- en beheerorganisaties HF11: Overheid 2018* 1.793
Beleids- en beheerorganisaties HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 327
Beleids- en beheerorganisaties HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.087
Beleids- en beheerorganisaties HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 497
Beleids- en beheerorganisaties HF3: Eigen betalingen 2018* 178
Beleids- en beheerorganisaties Overige financieringsregelingen 2018* 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens