Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Bewerk tabel

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Het verbruik bestaat zowel uit de component verbruik als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal verbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Tevens wordt de begin- en eindvoorraad van aardolieproducten gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2017 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijziging per 28 augustus 2020
Voorlopige cijfers over maand juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten Perioden Aanbod van aardolieproductenTotaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductieTotale productie (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductieRaffinaderijen (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductiePetrochemische industrie (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductieGroothandel (mln kg) Aanbod van aardolieproductenInvoer (mln kg) Aanbod van aardolieproductenUitvoer (mln kg) Aanbod van aardolieproductenBunkers (mln kg) Aanbod van aardolieproductenVoorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardolieproductenTotaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in olieproductenTotaal voor omzetting in olieproducten (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in olieproductenRaffinaderijen (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in olieproductenPetrochemische industrie (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in olieproductenGroothandel (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingTotaal finaal verbruik, andere omzetting (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingRaffinaderijen, brandstof (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingPetrochemische industrie, brandstof (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingPetrochemische industrie, grondstof (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingVisserij (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingVervoer en overig (mln kg) AardolieproductenvoorraadBeginvoorraad (mln kg) AardolieproductenvoorraadEindvoorraad (mln kg) AardolieproductenvoorraadVoorraadmutatie (mln kg)
Totaal aardolieproducten 2019 juni* 4.832 7.359 4.433 286 2.640 7.366 8.919 1.109 136 4.832 3.027 325 226 2.477 1.804 197 150 439 12 1.006,21 9.977 9.841 136
Totaal aardolieproducten 2020 februari* 4.152 7.399 4.996 303 2.100 5.524 7.710 1.138 78 4.152 2.174 167 271 1.736 1.978 186 208 610 13 961,37 10.895 10.816 78
Totaal aardolieproducten 2020 maart* 4.891 8.015 5.136 290 2.590 6.278 8.473 1.245 316 4.894 2.897 449 245 2.203 1.997 244 200 599 14 939,72 10.816 10.501 316
Totaal aardolieproducten 2020 april* 3.819 7.025 4.761 270 1.994 6.067 6.820 1.068 -1.385 3.819 2.145 213 184 1.748 1.673 223 186 459 12 793,93 10.501 11.886 -1.385
Totaal aardolieproducten 2020 mei* 3.563 6.010 4.148 256 1.606 7.193 7.003 1.104 -1.533 3.563 1.667 117 193 1.357 1.895 193 151 628 14 908,45 11.886 13.419 -1.533
Totaal aardolieproducten 2020 juni* 4.083 6.111 3.532 245 2.334 6.256 7.365 1.104 184 4.083 2.257 52 178 2.028 1.826 144 149 586 15 931,69 13.419 13.235 184
Bron: CBS.
Verklaring van tekens