Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging woningen; regio

Perioden Regio's Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
2020 Nederland 2,9 2,4
2020 Noord-Nederland (LD) 2,9 2,6
2020 Oost-Nederland (LD) 2,3 2,0
2020 West-Nederland (LD) 3,1 2,5
2020 Zuid-Nederland (LD) 2,7 2,4
2020 Groningen (PV) 3,0 2,6
2020 Fryslân (PV) 2,8 2,4
2020 Drenthe (PV) 3,0 2,8
2020 Overijssel (PV) 2,1 1,6
2020 Flevoland (PV) 2,4 2,4
2020 Gelderland (PV) 2,4 2,1
2020 Utrecht (PV) 2,8 2,5
2020 Noord-Holland (PV) 3,2 2,5
2020 Zuid-Holland (PV) 3,2 2,4
2020 Zeeland (PV) 2,9 2,5
2020 Noord-Brabant (PV) 2,8 2,4
2020 Limburg (PV) 2,6 2,4
2020 Amsterdam 3,5 2,5
2020 's-Gravenhage (gemeente) 3,6 2,8
2020 Rotterdam 4,1 2,8
2020 Utrecht (gemeente) 2,6 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2021.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.