Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging woningen; regio

Perioden Regio's Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
2022 Nederland 3,0 2,4
2022 Noord-Nederland (LD) 2,6 2,1
2022 Oost-Nederland (LD) 2,7 2,3
2022 West-Nederland (LD) 3,2 2,5
2022 Zuid-Nederland (LD) 2,7 2,3
2022 Groningen (PV) 2,8 2,2
2022 Fryslân (PV) 2,5 2,1
2022 Drenthe (PV) 2,5 2,2
2022 Overijssel (PV) 2,6 2,1
2022 Flevoland (PV) 2,7 2,5
2022 Gelderland (PV) 2,7 2,3
2022 Utrecht (PV) 3,3 2,6
2022 Noord-Holland (PV) 3,4 2,4
2022 Zuid-Holland (PV) 3,0 2,5
2022 Zeeland (PV) 2,7 2,3
2022 Noord-Brabant (PV) 2,8 2,3
2022 Limburg (PV) 2,7 2,3
2022 Amsterdam 3,6 2,5
2022 's-Gravenhage (gemeente) 3,4 2,6
2022 Rotterdam 3,0 2,5
2022 Utrecht (gemeente) 3,5 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 2 september 2022.
De cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2023.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.