Huurverhoging woningen; regio


Deze tabel bevat de gemiddelde verhoging van de woninghuur in Nederland. Er is onderscheid gemaakt naar de huurverandering in- en exclusief huurharmonisatie. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en de 4 grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van 2020 worden in september 2020 toegevoegd.

Huurverhoging woningen; regio

Perioden Regio's Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
2019 Nederland 2,5 2,1
2019 Noord-Nederland (LD) 2,3 2,0
2019 Oost-Nederland (LD) 2,2 1,9
2019 West-Nederland (LD) 2,8 2,3
2019 Zuid-Nederland (LD) 2,3 2,0
2019 Groningen (PV) 2,5 2,1
2019 Friesland (PV) 2,3 1,9
2019 Drenthe (PV) 1,9 1,8
2019 Overijssel (PV) 2,1 1,9
2019 Flevoland (PV) 2,3 2,1
2019 Gelderland (PV) 2,2 1,9
2019 Utrecht (PV) 2,4 2,0
2019 Noord-Holland (PV) 3,1 2,5
2019 Zuid-Holland (PV) 2,6 2,2
2019 Zeeland (PV) 2,3 2,1
2019 Noord-Brabant (PV) 2,3 2,0
2019 Limburg (PV) 2,5 2,0
2019 Amsterdam 3,4 2,8
2019 's-Gravenhage (gemeente) 2,5 2,3
2019 Rotterdam 3,2 2,4
2019 Utrecht (gemeente) 2,4 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens