Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging woningen; regio

Perioden Regio's Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
2021 Nederland 0,8 0,3
2021 Noord-Nederland (LD) 0,3 -0,1
2021 Oost-Nederland (LD) 1,0 0,6
2021 West-Nederland (LD) 0,9 0,3
2021 Zuid-Nederland (LD) 0,6 0,3
2021 Groningen (PV) 0,5 0,0
2021 Fryslân (PV) -0,1 -0,4
2021 Drenthe (PV) 0,6 0,0
2021 Overijssel (PV) 1,4 0,7
2021 Flevoland (PV) 0,2 0,1
2021 Gelderland (PV) 0,9 0,6
2021 Utrecht (PV) 1,2 0,6
2021 Noord-Holland (PV) 0,8 0,2
2021 Zuid-Holland (PV) 1,0 0,3
2021 Zeeland (PV) 0,4 0,1
2021 Noord-Brabant (PV) 0,6 0,3
2021 Limburg (PV) 0,4 0,2
2021 Amsterdam 1,1 0,3
2021 's-Gravenhage (gemeente) 0,8 0,2
2021 Rotterdam 1,2 0,2
2021 Utrecht (gemeente) 1,6 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2021.
De cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2022.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.