Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieudomein Milieuactiviteiten Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieudomeinen Totaal milieusector 2001* 114,7 18.295 7.990
Totaal milieudomeinen Totaal milieusector 2005* 110,9 21.041 9.401
Totaal milieudomeinen Totaal milieusector 2010* 126,5 27.501 12.369
Totaal milieudomeinen Totaal milieusector 2015* 131,7 34.275 15.321
Totaal milieudomeinen Totaal milieusector 2016* 135,0 35.340 15.785
Totaal milieudomeinen Energiesystemen en energiebesparing 2001* 12,9 3.317 1.158
Totaal milieudomeinen Energiesystemen en energiebesparing 2005* 13,2 3.413 1.219
Totaal milieudomeinen Energiesystemen en energiebesparing 2010* 17,5 4.513 1.588
Totaal milieudomeinen Energiesystemen en energiebesparing 2015* 24,0 7.347 2.519
Totaal milieudomeinen Energiesystemen en energiebesparing 2016* 24,1 6.711 2.229
Totaal milieudomeinen Productie hernieuwbare energie 2001* 0,4 94 46
Totaal milieudomeinen Productie hernieuwbare energie 2005* 0,8 738 573
Totaal milieudomeinen Productie hernieuwbare energie 2010* 1,5 1.593 929
Totaal milieudomeinen Productie hernieuwbare energie 2015* 2,1 3.034 1.491
Totaal milieudomeinen Productie hernieuwbare energie 2016* 2,4 3.048 1.798
Totaal milieudomeinen Milieutechnische bouwactiviteiten 2001* 1,4 367 102
Totaal milieudomeinen Milieutechnische bouwactiviteiten 2005* 2,0 597 155
Totaal milieudomeinen Milieutechnische bouwactiviteiten 2010* 2,0 681 142
Totaal milieudomeinen Milieutechnische bouwactiviteiten 2015* 2,0 592 132
Totaal milieudomeinen Milieutechnische bouwactiviteiten 2016* 2,0 557 96
Totaal milieudomeinen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2001* 8,8 955 496
Totaal milieudomeinen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2005* 9,0 1.057 545
Totaal milieudomeinen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2010* 10,9 1.513 823
Totaal milieudomeinen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2015* 9,7 1.430 761
Totaal milieudomeinen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2016* 9,8 1.406 780
Totaal milieudomeinen Productie industriële milieuapparatuur 2001* 5,4 1.288 383
Totaal milieudomeinen Productie industriële milieuapparatuur 2005* 5,6 1.545 385
Totaal milieudomeinen Productie industriële milieuapparatuur 2010* 5,9 1.408 467
Totaal milieudomeinen Productie industriële milieuapparatuur 2015* 5,7 1.729 500
Totaal milieudomeinen Productie industriële milieuapparatuur 2016* 5,8 1.739 522
Totaal milieudomeinen Biologische landbouw 2001* 1,6 362 152
Totaal milieudomeinen Biologische landbouw 2005* 1,9 396 154
Totaal milieudomeinen Biologische landbouw 2010* 2,3 614 217
Totaal milieudomeinen Biologische landbouw 2015* 2,6 581 253
Totaal milieudomeinen Biologische landbouw 2016* 3,0 631 285
Totaal milieudomeinen Voorbereiding tot recycling 2001* 2,8 872 175
Totaal milieudomeinen Voorbereiding tot recycling 2005* 3,0 1.305 283
Totaal milieudomeinen Voorbereiding tot recycling 2010* 3,2 1.908 336
Totaal milieudomeinen Voorbereiding tot recycling 2015* 3,9 2.613 546
Totaal milieudomeinen Voorbereiding tot recycling 2016* 4,0 2.790 646
Totaal milieudomeinen Milieukeuring en -controle 2001* 0,8 102 57
Totaal milieudomeinen Milieukeuring en -controle 2005* 1,4 217 129
Totaal milieudomeinen Milieukeuring en -controle 2010* 2,2 351 207
Totaal milieudomeinen Milieukeuring en -controle 2015* 2,4 329 194
Totaal milieudomeinen Milieukeuring en -controle 2016* 2,5 351 205
Totaal milieudomeinen Onderwijs gericht op milieu 2001* 0,6 60 45
Totaal milieudomeinen Onderwijs gericht op milieu 2005* 0,5 54 41
Totaal milieudomeinen Onderwijs gericht op milieu 2010* 0,4 59 45
Totaal milieudomeinen Onderwijs gericht op milieu 2015* 0,5 79 60
Totaal milieudomeinen Onderwijs gericht op milieu 2016* 0,6 86 64
Totaal milieudomeinen Ideële organisaties gericht op milieu 2001* 2,5 176 106
Totaal milieudomeinen Ideële organisaties gericht op milieu 2005* 2,7 241 137
Totaal milieudomeinen Ideële organisaties gericht op milieu 2010* 2,7 277 159
Totaal milieudomeinen Ideële organisaties gericht op milieu 2015* 2,6 323 177
Totaal milieudomeinen Ideële organisaties gericht op milieu 2016* 2,6 334 184
Totaal milieudomeinen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2001* 20,9 1.836 850
Totaal milieudomeinen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2005* 12,5 1.219 577
Totaal milieudomeinen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2010* 16,7 1.902 867
Totaal milieudomeinen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2015* 19,7 2.612 1.231
Totaal milieudomeinen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2016* 21,5 3.029 1.439
Totaal milieudomeinen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2001* 3,4 588 353
Totaal milieudomeinen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2005* 3,8 776 462
Totaal milieudomeinen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2010* 3,9 991 554
Totaal milieudomeinen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2015* 4,1 1.251 759
Totaal milieudomeinen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2016* 4,3 1.251 759
Totaal milieudomeinen Milieudienstverlening particulier 2001* 21,4 4.125 1.648
Totaal milieudomeinen Milieudienstverlening particulier 2005* 21,9 4.468 1.834
Totaal milieudomeinen Milieudienstverlening particulier 2010* 22,7 5.284 2.241
Totaal milieudomeinen Milieudienstverlening particulier 2015* 21,5 6.031 2.591
Totaal milieudomeinen Milieudienstverlening particulier 2016* 21,7 6.020 2.524
Totaal milieudomeinen Overige milieuactiviteiten overheid 2001* 26,0 3.250 1.937
Totaal milieudomeinen Overige milieuactiviteiten overheid 2005* 26,3 3.890 2.316
Totaal milieudomeinen Overige milieuactiviteiten overheid 2010* 28,6 5.001 3.054
Totaal milieudomeinen Overige milieuactiviteiten overheid 2015* 25,5 5.045 3.459
Totaal milieudomeinen Overige milieuactiviteiten overheid 2016* 25,5 6.127 3.636
Totaal milieudomeinen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2001* 6,0 902 482
Totaal milieudomeinen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2005* 6,4 1.124 589
Totaal milieudomeinen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2010* 5,9 1.406 742
Totaal milieudomeinen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2015* 5,3 1.279 649
Totaal milieudomeinen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2016* 5,2 1.261 616
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel presenteert economische gegevens over de activiteiten van de milieusector. Het betreft arbeidsvolume, productie, toegevoegde waarde en uitvoer. De activiteiten binnen de milieusector worden toegerekend aan de milieudomeinen (milieubescherming en/of management natuurlijke hulpbronnen).
De gegevens worden in volgende grootheden weergegeven:
- Arbeidsvolume in arbeidsjaren, 1000 vte
- Productie in basisprijzen, mln euro
- Toegevoegde waarde in basisprijzen, mln euro
- Uitvoer in basisprijzen, mln euro

De milieusector bestaat uit bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en/of die zich bezig houden met problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009). Onder deze definitie vallen ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

De tabel maakt onderdeel deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 16 november 2018:
Cijfers over 2016 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden. Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.

Wijzigingen per 5 oktober 2017:
Voorlopige cijfers voor 2015 zijn toegevoegd. De tijdreeks is bijgewerkt volgens de meest recente ramingen. Er is een nieuwe variabele, Uitvoer basisprijzen, toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wijzigingen per 25 augustus 2016:
Cijfers over 2014 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in augustus/september.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.