Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Werkzame personen Perioden Milieukosten Betaalde overdrachten Milieuheffingen en -leges Totaal milieuheffingen en -leges (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Milieuheffingen en -leges WVO-heffing (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Milieuheffingen en -leges Rioolrecht (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Milieuheffingen en -leges Heffing grondwateronttrekking (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Milieuheffingen en -leges Leges milieuvergunningen (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2020 . 120 . 13 -
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2020 . 11 . 0 -
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2020 46 37 9 0 -
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2020 99 73 13 13 -
B Delfstoffenwinning 10 en meer werknemers 2020 1 1 . . -
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2020 0 . 0 . -
B Delfstoffenwinning 50 tot 200 werknemers 2020 . 0 0 . -
B Delfstoffenwinning 200 en meer werknemers 2020 . . . . -
06 Winning van aardolie en aardgas 10 en meer werknemers 2020 0 0 0 0 -
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2020 0 . . 0 -
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 200 werknemers 2020 0 . . 0 -
06 Winning van aardolie en aardgas 200 en meer werknemers 2020 0 . . 0 -
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 en meer werknemers 2020 0 0 . . -
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2020 0 . 0 . -
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 200 werknemers 2020 0 0 . . -
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 200 en meer werknemers 2020 0 . . . -
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 en meer werknemers 2020 . 0 0 . -
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2020 . . . . -
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 200 werknemers 2020 0 . 0 . -
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 200 en meer werknemers 2020 0 . . 0 -
C Industrie 10 en meer werknemers 2020 . 113 25 . -
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2020 15 10 . . -
C Industrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 36 9 . -
C Industrie 200 en meer werknemers 2020 80 66 . . -
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 en meer werknemers 2020 . . . . -
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . . . . -
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 23 . . -
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 200 en meer werknemers 2020 . . . . -
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 en meer werknemers 2020 . 73 13 . -
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 8 7 1 0 -
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 22 5 . -
10 Voedingsmiddelenindustrie 200 en meer werknemers 2020 . 45 7 . -
11 Drankenindustrie 10 en meer werknemers 2020 5 5 . . -
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 0 . 0 -
11 Drankenindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 1 . 0 -
11 Drankenindustrie 200 en meer werknemers 2020 4 4 . . -
12 Tabaksindustrie 10 en meer werknemers 2020 0 . . . -
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . . . . -
12 Tabaksindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 0 0 . . -
12 Tabaksindustrie 200 en meer werknemers 2020 . . 0 0 -
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 en meer werknemers 2020 . . 0 . -
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . . . . -
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 2 . . . -
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 200 en meer werknemers 2020 . . . . -
13 Textielindustrie 10 en meer werknemers 2020 . 2 0 . -
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . . 0 0 -
13 Textielindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 2 1 . . -
13 Textielindustrie 200 en meer werknemers 2020 1 . . 0 -
14 Kledingindustrie 10 en meer werknemers 2020 0 . 0 . -
14 Kledingindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 0 . . . -
14 Kledingindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 0 . . . -
14 Kledingindustrie 200 en meer werknemers 2020 0 0 0 0 -
15 Leer- en schoenenindustrie 10 en meer werknemers 2020 0 . 0 . -
15 Leer- en schoenenindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . . 0 0 -
15 Leer- en schoenenindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 0 . . 0 -
15 Leer- en schoenenindustrie 200 en meer werknemers 2020 . . . . -
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 10 en meer werknemers 2020 . 2 1 . -
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 0 . . 0 -
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 1 0 . -
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 200 en meer werknemers 2020 . . . . -
16 Houtindustrie 10 en meer werknemers 2020 0 0 0 0 -
16 Houtindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 0 . . 0 -
16 Houtindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 0 0 0 0 -
16 Houtindustrie 200 en meer werknemers 2020 0 . . 0 -
17-18 Papier- en grafische industrie 10 en meer werknemers 2020 . 4 1 . -
17-18 Papier- en grafische industrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 0 0 . -
17-18 Papier- en grafische industrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 3 . 0 -
17-18 Papier- en grafische industrie 200 en meer werknemers 2020 . 1 . . -
17 Papierindustrie 10 en meer werknemers 2020 . 4 1 . -
17 Papierindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 0 0 0 0 -
17 Papierindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 3 3 0 0 -
17 Papierindustrie 200 en meer werknemers 2020 . 1 0 . -
18 Grafische industrie 10 en meer werknemers 2020 1 0 0 0 -
18 Grafische industrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 0 0 . -
18 Grafische industrie 50 tot 200 werknemers 2020 . 0 . 0 -
18 Grafische industrie 200 en meer werknemers 2020 0 0 . . -
19-22 Raffinaderijen en chemie 10 en meer werknemers 2020 . . 4 . -
19-22 Raffinaderijen en chemie 10 tot 50 werknemers 2020 . . . . -
19-22 Raffinaderijen en chemie 50 tot 200 werknemers 2020 7 . . . -
19-22 Raffinaderijen en chemie 200 en meer werknemers 2020 . . . . -
19 Aardolie-industrie 10 en meer werknemers 2020 . . 0 0 -
19 Aardolie-industrie 10 tot 50 werknemers 2020 0 . . 0 -
19 Aardolie-industrie 50 tot 200 werknemers 2020 0 . . 0 -
19 Aardolie-industrie 200 en meer werknemers 2020 . . . 0 -
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 10 en meer werknemers 2020 . 14 3 . -
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 1 . . -
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 50 tot 200 werknemers 2020 6 4 . . -
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 200 en meer werknemers 2020 . 8 1 . -
20 Chemische industrie 10 en meer werknemers 2020 13 11 2 0 -
20 Chemische industrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 1 0 . -
20 Chemische industrie 50 tot 200 werknemers 2020 5 4 1 0 -
20 Chemische industrie 200 en meer werknemers 2020 . 6 1 . -
21 Farmaceutische industrie 10 en meer werknemers 2020 . 3 1 . -
21 Farmaceutische industrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 0 . 0 -
21 Farmaceutische industrie 50 tot 200 werknemers 2020 1 0 . . -
21 Farmaceutische industrie 200 en meer werknemers 2020 . 2 0 . -
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 10 en meer werknemers 2020 2 1 1 0 -
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 10 tot 50 werknemers 2020 . 0 0 . -
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 50 tot 200 werknemers 2020 1 1 0 0 -
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 200 en meer werknemers 2020 . 0 0 . -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2020 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 11 oktober 2022:
- Definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2021 komen in het 3e kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Milieukosten
Alle jaarlijkse kosten van activiteiten die bescherming, herstel of verbetering van het milieu beogen.

Milieukosten zijn te verdelen in eigen kosten en betaalde overdrachten. De eigen kosten bestaan uit de berekende kapitaallasten (rente en afschrijvingen van milieu-investeringen) en overige kosten. De overdrachten bestaan vooral uit heffingen en uitbestede diensten.
Betaalde overdrachten
Betaalde overdrachten zijn heffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten. Hieronder vallen milieuheffingen en -leges, betalingen aan derden voor de afvoer van afvalstoffen en overige betalingen voor aan derden uitbestede milieuactiviteiten. De kosten voor de ‘leges voor milieuvergunningen’ worden vanaf 2015 niet meer waargenomen.
Milieuheffingen en -leges
Betaalde milieuheffingen en -leges bestaan uit de betalingen voor:
- de WVO-heffing;
- rioolrecht;
- de heffing grondwateronttrekking;
- leges voor milieuvergunningen (de kosten hiervan worden vanaf 2015 niet meer waargenomen).

Niet inbegrepen zijn de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. Deze zijn meegenomen bij de betalingen aan derden voor de afvoer van afvalstoffen.
Totaal milieuheffingen en -leges
WVO-heffing
De betaalde waterverontreinigingsheffing in het kader van de WVO (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) aan:
- waterschap of zuiveringsschap (het betreft geen waterschapslasten);
- aan Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren.
Rioolrecht
De betaalde heffing voor rioolrecht aan de gemeente.
Heffing grondwateronttrekking
De betaalde heffing voor grondwateronttrekking aan de provincie.

Niet meegeteld wordt de 'milieubelasting op grondwater' die door het Rijk wordt geheven.
Leges milieuvergunningen
Betaalde leges voor het verkrijgen of wijzigen van milieuvergunningen. De kosten hiervan worden vanaf 2015 niet meer waargenomen. Vergelijking met eerdere jaren is mogelijk vanwege de geringe hoogte van deze kostenpost (minder dan 0,5 miljoen euro op het totaal).