Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers


Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen en de milieulasten door bedrijven (met 10 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning.
Het begrip 'milieu', zoals in deze tabel gebruikt, omvat het leefklimaat buiten het bedrijfsterrein met inbegrip van het bodemklimaat of de bodem onder dat terrein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012-2017 zijn definitief en de cijfers voor het jaar 2018 voorlopig.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per augustus 2019:
De voorlopige cijfers over 2017 zijn vervangen door definitieve cijfers en er zijn voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2018 en voorlopige uitkomsten over 2019 komen in het 3e kwartaal van 2020 beschikbaar.

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Perioden Milieu-investeringenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringenAandeel in totale investeringen (%) Milieu-investeringen per compartimentWaterTotaal Water (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentWaterWaterbesparing (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentWaterWater overig (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentLucht en energieTotaal Lucht en energie (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentLucht en energieEnergiebesparing (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentLucht en energieHernieuwbare energie (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentLucht en energieLucht (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentBodem (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentAfval (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentGeluid (mln euro) Milieu-investeringen per compartimentLandschap (mln euro) MilieukostenKosten eigen milieuactiviteiten (mln euro) MilieukostenBetaalde overdrachten (mln euro) MilieukostenOntvangen overdrachten (mln euro) MilieukostenNetto milieulasten (mln euro)
2012 497 3,7 67 1 66 303 101 81 122 45 39 . . 965 551 624 892
2013 402 3,0 34 2 33 302 65 119 119 39 7 . . 953 558 672 839
2014 1.119 7,3 195 5 190 767 . . 525 18 94 . . . . . 860
2015 1.964 11,5 113 20 93 1.702 336 611 755 82 29 25 12 . . . 980
2016 2.149 14,6 48 . . 2.045 110 . . 22 19 10 3 . 681 717 1.140
2017 545 4,6 66 6 60 . 84 . 101 30 14 4 . . . . 1.305
2018* 1.065 8,0 80 . . 950 . . . 15 10 . . . . . 1.415
Bron: CBS.
Verklaring van tekens