Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Bevolking Bevolkingsontwikkeling Verhuizingen Binnenlands migratiesaldo (aantal) Bevolking Bevolkingsontwikkeling Verhuizingen Binnenlands migratiesaldo, relatief (per 1 000 inwoners) Bevolking Bevolkingsontwikkeling Immigratie en emigratie Migratiesaldo (aantal) Bevolking Bevolkingsontwikkeling Immigratie en emigratie Migratiesaldo, relatief (per 1 000 inwoners)
Nederland 2021
Noord-Nederland (LD) 2021
Oost-Nederland (LD) 2021
West-Nederland (LD) 2021
Zuid-Nederland (LD) 2021
Groningen (PV) 2021
Fryslân (PV) 2021
Drenthe (PV) 2021
Overijssel (PV) 2021
Flevoland (PV) 2021
Gelderland (PV) 2021
Utrecht (PV) 2021
Noord-Holland (PV) 2021
Zuid-Holland (PV) 2021
Zeeland (PV) 2021
Noord-Brabant (PV) 2021
Limburg (PV) 2021
Oost-Groningen (CR) 2021
Delfzijl en omgeving (CR) 2021
Overig Groningen (CR) 2021
Noord-Friesland (CR) 2021
Zuidwest-Friesland (CR) 2021
Zuidoost-Friesland (CR) 2021
Noord-Drenthe (CR) 2021
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021
Noord-Overijssel (CR) 2021
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021
Twente (CR) 2021
Veluwe (CR) 2021
Achterhoek (CR) 2021
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021
Utrecht (CR) 2021
Kop van Noord-Holland (CR) 2021
Alkmaar en omgeving (CR) 2021
IJmond (CR) 2021
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021
Zaanstreek (CR) 2021
Groot-Amsterdam (CR) 2021
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021
Delft en Westland (CR) 2021
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021
Groot-Rijnmond (CR) 2021
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021
Overig Zeeland (CR) 2021
West-Noord-Brabant (CR) 2021
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021
Noord-Limburg (CR) 2021
Midden-Limburg (CR) 2021
Zuid-Limburg (CR) 2021
Flevoland (CR) 2021
Aa en Hunze 2021
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021
Aalten 2021
Ter Aar 2021
Aarle-Rixtel 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021
Akersloot 2021
Alblasserdam 2021
Albrandswaard 2021
Alkemade 2021
Alkmaar 2021
Almelo 2021
Almere 2021
Alphen aan den Rijn 2021
Alphen en Riel 2021
Alphen-Chaam 2021
Altena 2021
Ambt Delden 2021
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021
Amerongen 2021
Amersfoort 2021
Ammerzoden 2021
Amstelveen 2021
Amsterdam 2021
Andijk 2021
Angerlo 2021
Anloo 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnemuiden 2021
Arnhem 2021
Assen 2021
Asten 2021
Avereest 2021
Axel 2021
Baarle-Nassau 2021
Baarn 2021
Bakel en Milheeze 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.


Wijzigingen per 10 juni 2021:

Bevolking
Bevolking naar stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Totale bevolking per 1 januari 2021: dit zijn nog voorlopige cijfers. De definitieve cijfers over 2021 (totaal en naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat) worden bij de volgende update aan deze tabel toegevoegd.

Bouwen en wonen
Woningvoorraad en woningdichtheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Nieuwbouwwoningen en saldo vermeerdering woningen: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Inkomen en vermogen
Inkomen: de definitieve cijfers van 2018 en de voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.
Vermogen: Gereviseerde cijfers over 2011 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers gewijzigd. De cijfers over 2011 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Bedrijfsvestigingen
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Bodemgebruik
Oppervlakte en omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Augustus 2021.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingsontwikkeling
De manier waarop de cijfers over bevolkingsontwikkeling worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van bevolkingsontwikkeling over 2013 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op in 2013.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010:
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Verhuizingen
Binnenlands migratiesaldo
Het aantal gevestigde personen (uit een andere gemeente binnen Nederland) min het aantal vertrokken personen (naar een andere gemeente binnen Nederland).

Binnenlands migratiesaldo, relatief
Binnenlands migratiesaldo per duizend van de gemiddelde bevolking.

Binnenlands migratiesaldo:
Het aantal gevestigde personen (uit een andere gemeente binnen Nederland) min het aantal vertrokken personen (naar een andere gemeente binnen Nederland).
Immigratie en emigratie
De emigratie is weergegeven inclusief de administratieve correcties. Het migratieoverschot is daarom ook inclusief de administratieve correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers en saldo overige correcties:
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Migratiesaldo
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen inclusief het saldo van de administratieve correcties (administratieve opnemingen min administratieve afvoeringen).

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo, relatief
Migratiesaldo per duizend van de gemiddelde bevolking in het waarnemingsjaar.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.