Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Bouwen en wonen Woningvoorraad Voorraad op 1 januari (aantal) Bouwen en wonen Woningvoorraad Woningdichtheid (aantal woningen per km²) Lokalisering Wijken (aantal) Lokalisering Buurten (aantal)
Nederland 2022 17.590.672 8.045.580 239 3.340 14.317
Noord-Nederland (LD) 2022 1.741.932 820.520 99 544 2.217
Oost-Nederland (LD) 2022 3.717.153 1.628.674 168 708 3.351
West-Nederland (LD) 2022 8.420.411 3.891.537 451 1.371 5.813
Zuid-Nederland (LD) 2022 3.711.176 1.704.849 242 717 2.936
Groningen (PV) 2022 590.170 287.568 124 123 634
Fryslân (PV) 2022 654.019 306.633 92 232 904
Drenthe (PV) 2022 497.743 226.319 86 189 679
Overijssel (PV) 2022 1.171.910 518.558 156 269 1.065
Flevoland (PV) 2022 434.771 178.000 126 103 487
Gelderland (PV) 2022 2.110.472 932.116 188 336 1.799
Utrecht (PV) 2022 1.369.873 601.096 405 222 969
Noord-Holland (PV) 2022 2.909.827 1.376.949 517 479 2.045
Zuid-Holland (PV) 2022 3.753.944 1.724.095 639 501 2.346
Zeeland (PV) 2022 386.767 189.397 106 169 453
Noord-Brabant (PV) 2022 2.592.874 1.164.414 238 470 2.025
Limburg (PV) 2022 1.118.302 540.435 252 247 911
Oost-Groningen (CR) 2022 136.605 64.617 87 31 158
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 45.389 23.177 86 19 92
Overig Groningen (CR) 2022 408.176 199.774 153 73 384
Noord-Friesland (CR) 2022 323.359 153.872 103 107 444
Zuidwest-Friesland (CR) 2022 141.897 66.352 76 72 225
Zuidoost-Friesland (CR) 2022 188.763 86.409 89 53 235
Noord-Drenthe (CR) 2022 193.706 88.296 85 69 291
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 169.054 76.969 85 61 209
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 134.983 61.054 89 59 179
Noord-Overijssel (CR) 2022 379.911 163.912 116 113 418
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 158.082 70.544 170 36 130
Twente (CR) 2022 633.917 284.102 191 120 517
Veluwe (CR) 2022 706.888 301.488 165 104 518
Achterhoek (CR) 2022 403.396 182.651 118 59 453
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 749.220 344.793 385 128 588
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 250.968 103.184 149 45 240
Utrecht (CR) 2022 1.369.873 601.096 405 222 969
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 381.066 172.047 159 105 501
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 252.618 116.084 400 51 191
IJmond (CR) 2022 199.581 90.983 571 41 162
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 231.294 110.213 1.000 33 166
Zaanstreek (CR) 2022 173.547 76.968 686 22 64
Groot-Amsterdam (CR) 2022 1.411.057 690.008 969 182 777
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 260.664 120.646 614 45 184
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 434.527 197.423 715 64 325
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 896.471 423.888 1.685 82 265
Delft en Westland (CR) 2022 236.504 106.551 707 25 176
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 340.481 147.262 312 52 322
Groot-Rijnmond (CR) 2022 1.470.993 682.509 573 187 759
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 374.968 166.462 467 91 499
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 105.175 54.948 75 60 124
Overig Zeeland (CR) 2022 281.592 134.449 128 109 329
West-Noord-Brabant (CR) 2022 640.061 290.093 238 99 404
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 497.266 221.718 241 143 520
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 664.472 293.886 222 113 589
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 791.075 358.717 249 115 512
Noord-Limburg (CR) 2022 285.157 127.670 154 82 272
Midden-Limburg (CR) 2022 239.098 111.589 168 72 218
Zuid-Limburg (CR) 2022 594.047 301.176 464 93 421
Flevoland (CR) 2022 434.771 178.000 126 103 487
Aa en Hunze 2022 25.579 11.336 41 21 54
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022 32.452 13.368 665 3 9
Aalten 2022 27.100 12.095 125 4 29
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022 27.954 12.264 120 3 24
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022 20.087 8.415 959 6 29
Albrandswaard 2022 25.934 10.622 490 7 26
Alkemade 2022
Alkmaar 2022 110.783 52.941 480 11 66
Almelo 2022 73.155 33.917 505 12 71
Almere 2022 217.828 88.874 688 71 238
Alphen aan den Rijn 2022 112.926 49.398 392 16 100
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022 10.425 4.508 48 6 19
Altena 2022 57.009 22.846 114 19 63
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022 3.757 1.778 31 1 7
Amerongen 2022
Amersfoort 2022 158.590 69.962 1.120 33 145
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022 92.331 42.402 1.031 14 47
Amsterdam 2022 882.633 458.397 2.771 99 479
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022 165.611 74.603 220 16 95
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022 163.888 79.065 809 24 83
Assen 2022 68.979 32.680 399 10 109
Asten 2022 17.068 7.146 102 11 28
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022 6.931 2.955 39 3 10
Baarn 2022 24.876 11.766 362 5 21
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 24 augustus 2022:

Bevolking
Migratieachtergrond: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Verhuizingen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Bouwen en wonen
Woningvoorraad per 1 januari en woningdichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Nieuwbouwwoningen en saldo vermeerdering woningen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Onderwijs, naar woongemeente
Leerlingen/studenten: de definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.
Gediplomeerden: de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd voor de onderwerpen huisartsenpraktijken, kinderdagverblijven, scholen, grote supermarkten, restaurants, bibliotheken, bioscopen en zwembaden.

Bodemgebruik naar functie
De definitieve cijfers van het Bestand Bodemgebruik (BBG) over 2017 zijn toegevoegd. Een koppeling naar de onderzoeksbeschrijving van dit onderwerp staat in paragraaf 4.

Wijken en buurten
De definitieve cijfers van 2022 over het aantal wijken en buurten per regio zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Bouwen en wonen
Woningvoorraad
De gegevens zijn vanaf 2012 gebaseerd op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
De woningvoorraadcijfers zijn van 1995 tot en met 2011 gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.

De verandering van de bron van de gegevens (BAG) vanaf 2012 betekent ook een aantal verschillen in definities en classificaties. De belangrijkste zijn:
- Tijdelijke bouwwerken (bouwwerken met een aangeduide instandhoudingtermijn in de verleende bouwvergunning) werden in de woningvoorraadregistratie niet als woonruimte aangemerkt. De BAG kent dit onderscheid niet. Tijdelijke bouwwerken c.q. objecten worden in het vervolg meegeteld in de voorraden.
- Wooneenheden (onzelfstandige woningen), zoals studentenflats, werden in de woningvoorraadregistratie aangemerkt als aparte categorie woonruimten. In de BAG worden ze alleen als woning gezien als ze een eigen adres hebben.
- Recreatiewoningen werden in de woningvoorraadregistratie waargenomen als aparte categorie woonruimten. De recreatiewoningen kunnen in de BAG aangemerkt worden als woning of als niet-woning met een logiesfunctie.
- De bewoningscapaciteit (aantal huisvestingsplaatsen voor permanente bewoning) van bijzondere woongebouwen, zoals verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, was in de woningvoorraadregistratie ook een aparte categorie woonruimten. Per adres van het bijzondere woongebouw was de bewoningscapaciteit bekend. In de BAG is informatie over de bewoningscapaciteit niet meer voorhanden. Daarnaast worden bijzondere woongebouwen in de BAG niet altijd aangeduid met een woonfunctie. Net als de recreatiewoningen worden dergelijke objecten dan niet meer meegeteld in de voorraad woningen.
Voorraad op 1 januari
Het aantal woningen op 1 januari.
Een woning is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Woningdichtheid
Totaal aantal woningen per km² land op 1 januari.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Wijken
Aantal wijken per gekozen regio.
Een wijk is een onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit een of meer buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Buurten
Aantal buurten per gekozen regio.
Een buurt is een onderdeel van een gemeente, dat afgebakend is vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van een of meer buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.