Verkorte overlevingstafel; geslacht, leeftijd, 1995/1996 - 1999/2000

Verkorte overlevingstafel; geslacht, leeftijd, 1995/1996 - 1999/2000

Geslacht Leeftijd Sterftequotiënt (kans) Levenden (tafelbevolking) (absoluut) Overledenen (tafelbevolking) (absoluut) Levensverwachting in jaren (jaar)
Mannen 0 jaar 0,00584 100.000 584 75,05
Mannen 1 jaar 0,00131 99.416 131 74,49
Mannen 5 jaar 0,00082 99.285 81 70,59
Mannen 10 jaar 0,00087 99.204 87 65,64
Mannen 15 jaar 0,00242 99.117 240 60,70
Mannen 20 jaar 0,00338 98.878 334 55,84
Mannen 25 jaar 0,00345 98.544 340 51,02
Mannen 30 jaar 0,00403 98.204 396 46,19
Mannen 35 jaar 0,00554 97.808 542 41,37
Mannen 40 jaar 0,00904 97.266 879 36,58
Mannen 45 jaar 0,01467 96.386 1.414 31,89
Mannen 50 jaar 0,02412 94.972 2.291 27,32
Mannen 55 jaar 0,03987 92.681 3.695 22,93
Mannen 60 jaar 0,06986 88.986 6.217 18,77
Mannen 65 jaar 0,11824 82.769 9.786 14,98
Mannen 70 jaar 0,19157 72.983 13.981 11,63
Mannen 75 jaar 0,30009 59.002 17.706 8,77
Mannen 80 jaar 0,44776 41.296 18.491 6,42
Mannen 85 jaar 0,61387 22.805 13.999 4,63
Mannen 90 jaar 0,76811 8.806 6.764 3,31
Mannen 95 jaar 0,88546 2.042 1.808 2,38
Mannen 100 jaar 0,96826 234 226 1,55
Mannen 105 jaar 1,00000 7 7 1,76
Vrouwen 0 jaar 0,00469 100.000 469 80,47
Vrouwen 1 jaar 0,00103 99.531 102 79,86
Vrouwen 5 jaar 0,00054 99.429 53 75,94
Vrouwen 10 jaar 0,00067 99.376 66 70,98
Vrouwen 15 jaar 0,00117 99.309 116 66,02
Vrouwen 20 jaar 0,00142 99.193 141 61,09
Vrouwen 25 jaar 0,00178 99.052 176 56,18
Vrouwen 30 jaar 0,00243 98.876 240 51,27
Vrouwen 35 jaar 0,00400 98.636 395 46,39
Vrouwen 40 jaar 0,00685 98.241 673 41,57
Vrouwen 45 jaar 0,01073 97.568 1.047 36,84
Vrouwen 50 jaar 0,01624 96.521 1.567 32,21
Vrouwen 55 jaar 0,02412 94.954 2.290 27,69
Vrouwen 60 jaar 0,03786 92.664 3.508 23,31
Vrouwen 65 jaar 0,06114 89.156 5.451 19,13
Vrouwen 70 jaar 0,09961 83.705 8.338 15,20
Vrouwen 75 jaar 0,16915 75.367 12.748 11,58
Vrouwen 80 jaar 0,29666 62.618 18.577 8,40
Vrouwen 85 jaar 0,48176 44.042 21.218 5,84
Vrouwen 90 jaar 0,68859 22.824 15.717 3,95
Vrouwen 95 jaar 0,84931 7.108 6.037 2,69
Vrouwen 100 jaar 0,94408 1.071 1.011 1,93
Vrouwen 105 jaar 1,00000 60 60 1,59
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Verkorte overlevingstafel naar leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in jaren), 1995/1996-1999/2000.

Gegevens beschikbaar: 1995/1996 - 1999/2000.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sterftequotiënt
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd (De
sterftekansen hebben betrekking op een 5- jaars periode).
Levenden (tafelbevolking)
Aantal personen, uit de fictieve tafelbevolking van
100 000 mannen/vrouwen, dat een bepaalde leeftijd bereikt.
Het aantal levenden in deze publicatie heeft betrekking op een
tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal
levenden in een bepaald jaar.
Overledenen (tafelbevolking)
Aantal personen, uit de fictieve tafelbevolking van
100 000 mannen/vrouwen, dat overlijdt vóór het bereiken van de
volgende leeftijd.
Het aantal overledenen in deze publicatie heeft betrekking op een
tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal
overledenen in een bepaald jaar.
Levensverwachting in jaren
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftequotiënten waarop
de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.