Privacy Preserving Techniques and Statistical Disclosure Control

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper
Het beschermen van de privacy van respondenten is van essentieel belang voor statistische bureaus. Dit document bespreekt de link tussen twee onderzoeksterreinen die zich daar mee bezig houden: Privacy Presrving Techniques en Statistische Beveiliging.
Voorkomen van onthulling van individuele informatie en privacy bescherming van respondenten zijn essentiele onderdelen van het productieproces van statistieken. In dit document bespreken we enkele eigenschappen van de relatie tussen Privacy Preserving technieken (input privacy) en Statistische Beveiliging (output privacy). Daarnaast beschrijven we kort twee recente projecten op deze terreinen: “SDC when publishing on thematic maps” en “Privacy‐Preserving Infrastructure for analyzing personal health data in a vertically partitioned scenario”.