Het meten van de interneteconomie met big data

Omslag, Measuring the internet economy in the Netherlands 2016-2018
Een discussie paper over het onderzoek naar het meten van de interneteconomie in Nederland voor de periode 2016-2018 met behulp van big data. Dit onderzoek is een herhaling van een vergelijkbaar onderzoek uit 2016 over het jaar 2015.

De belangrijkste vraag in dit onderzoek is: in welke mate wordt de interneteconomie een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie? In 2016 heeft het CBS een eerste studie uitgevoerd waarin de interneteconomie is gedefinieerd, een methodologie is ontwikkeld en eerste cijfers over het jaar 2015 zijn samengesteld.

De volgende stap is proberen te begrijpen hoe de interneteconomie zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Het creëren van een tijdreeks van gegevens over de interneteconomie biedt inzichten in trends en biedt een nieuwe invalshoek voor het evalueren van de big data-benadering. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het CBS gevraagd om de interneteconomie voor de jaren 2016, 2017 en 2018 te bepalen.

Hiervoor heeft het CBS opnieuw samengewerkt met Dataprovider. Dataprovider heeft uitgebreide ervaring met het crawlen van internet om gegevens over websites te verzamelen, en dan met name over websites van bedrijven. Wanneer deze gegevens worden gekoppeld aan de CBS-gegevens over bedrijven, is een analyse mogelijk van diverse economische indicatoren (bijvoorbeeld omzet, werkgelegenheid etc.) op zowel nationaal als regionaal niveau en in de tijd.