Better Data, Better lives

Omslag Better data Better lives
Tussenrapportage 2017-2019: Drie jaar Center for Big Data Statistics bij het CBS .
We hebben het 3-jarig bestaan van het Center for Big Data Statistics (CBDS) aangegrepen om eens terug te kijken op deze eerste periode: vanaf 2016 tot en met 2019. In dit (Engelstalige) rapport presenteren we de belangrijkste resultaten op het gebied van experimentele statistieken, wetenschappelijke output, training van datascientists en statistische output. Ook presenteren we succesvolle samenwerkingen met verschillende partners uit ons data-ecosysteem.