Sociale en maatschappelijke participatie

Personen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker actief als vrijwilliger personen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Ook geven zij vaker informele hulp. Verder zijn migranten van de tweede generatie vaker actief als vrijwilliger dan de eerste generatie. Verschillen in contacten met familie zijn minder groot.

Frequenter contact met familie bij Nederlandse achtergrond

Personen met een Nederlandse achtergrond hebben iets vaker wekelijks contact met familie dan personen met een westerse of niet-westerse achtergrond. Binnen de vier grote niet-westerse groepen blijkt dat rond 85 procent van de personen met een Surinaamse, Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse achtergrond wekelijks contact heeft met familie en zo’n 80 procent wekelijks contact met vrienden. Het aandeel personen met een overig niet-westerse achtergrond dat wekelijks contact heeft met familie is lager (76 procent).

Wekelijks contact met familie naar achtergrond, 2012/2017
AchtergrondFamiliecontact (% personen van 15 jaar of ouder)
Totaal83,4
Nederlands84,1
Westers79,6
Niet-westers81,7
Turks86,1
Marokkaans84,6
Surinaams85,5
Antilliaans84,4
Overig niet-westers75,8
Westers, eerste generatie76,6
Niet-westers, eerste generatie81,3
Westers, tweede generatie81,8
Niet-westers, tweede generatie82,6

Personen met Marokkaanse achtergrond geven veel informele hulp

Ongeveer een derde van de personen met een Nederlandse of westerse achtergrond heeft in een periode van vier weken minstens een keer informele hulp gegeven. Informele hulp is onbetaalde hulp die buiten organisaties om in de vrije tijd gegeven wordt aan anderen buiten het eigen huishouden. Bij de personen met een niet-westerse achtergrond is dat 27 procent. Personen met een Turkse, Antilliaanse of overige niet-westerse achtergrond geven minder vaak informele hulp dan diegenen met een Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.
De tweede generatie verleent vaker informele hulp dan de eerste generatie. De westerse tweede generatie verschilt niet met personen met een Nederlandse achtergrond.

Informele hulp geven naar achtergrond, 2012/2017
AchtergrondInformele hulp (% personen van 15 jaar of ouder)
Totaal33,6
Nederlands34,8
Westers32,1
Niet-westers26,7
Turks24,4
Marokkaans31,9
Surinaams29,5
Antilliaans24,9
Overig niet-westers24,6
Westers, eerste generatie28,3
Niet-westers, eerste generatie23,7
Westers, tweede generatie34,9
Niet-westers, tweede generatie32

Minst vrijwilligerswerk bij Surinaamse achtergrond

Wie vrijwilligerswerk doet komt in contact met anderen waardoor sociale netwerken kunnen ontstaan die van belang zijn voor de sociale samenhang. Niet-beroepsmatig participeren in georganiseerd verband heeft dus, naast een maatschappelijke, ook een sociale functie.
Bijna de helft van de bevolking verricht vrijwilligerswerk (49 procent). Personen met een Nederlandse achtergrond doen dit vaker dan personen met een buitenlandse achtergrond. Dit verandert niet na correctie voor leeftijd, opleidingsniveau en geslacht.

Van de niet-westerse groepen zijn personen met een Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond vaker actief als vrijwilliger dan personen met een Turkse, Surinaamse of overig niet-westerse achtergrond. Van de personen met een Surinaamse herkomst deed 35 procent vrijwilligerswerk; het minst van alle onderscheiden herkomstgroepen. Met 47 procent die vrijwilligerswerk doet, komt de westerse tweede generatie het dichtst in de buurt bij personen met een Nederlandse achtergrond.

Vrijwilligerswerk naar achtergrond, 2012/2017
AchtergrondVrijwilligerswerk (% personen van 15 jaar of ouder)
Totaal49,1
Nederlands51,4
Westers42,9
Niet-westers37,9
Turks36,9
Marokkaans41,2
Surinaams34,9
Antilliaans40,6
Overig niet-westers38,3
Westers, eerste generatie37,1
Niet-westers, eerste generatie36,3
Westers, tweede generatie47,0
Niet-westers, tweede generatie40,8